SVs Lars Egeland skriver i TB 19. januar om havvindprosjektet «Vidar» med monsterturbiner som er planlagt utenfor Vestfoldkysten. I innlegget bruker han også god plass på Rødts standpunkt, nemlig at vi er motstandere av den planlagte utbyggingen. Rødt er prinsipielt mot havvind etter et føre var prinsipp, men jeg føler meg trygg på at vi ville gått mot «Vidar» uansett hvilket prinsipielt vedtak vi hadde vedrørende havvind. Det handler om at prosjektet er et alvorlig naturinngrep som vil føre med seg svært negative konsekvenser, særlig for fuglelivet. For ikke å glemme at vi ennå ikke kjenner klimaregnskapet for disse monsterturbinene, hvis vi medregner utslippene ved å produsere, frakte og installere dem. I tillegg kommer problemer med å håndtere alt avfallet.

Egeland kaller prosjektet en stor mulighet, men det er ikke godt å si hvem det er en stor mulighet for. Det er i alle fall ikke Vestfolds innbyggere som vil få sjenerende vindturbiner på over 300 meter, med konstant blinkende nattelys, i horisonten. Kraften skal produseres for Sverige og inntektene går til eierkommuner som ikke ligger i Vestfold. I realiteten er det naturen, dyrene og Vestfolds innbyggere som blir skadelidende for at andre skal fylle sine lommer med kraftpenger.

Jeg synes også det er interessant at Egeland skriver at Vidar ser ut som et godt prosjekt, blant annet fordi de høye vindturbinene sannsynligvis ikke vil gå så hardt ut over fugl. Imidlertid kommer Egeland med en innrømmelse: når det gjelder trekkfugler mangler han kunnskap. Men det er en sannhet med modifikasjoner. Hadde Egeland tatt seg tid til å lese Store Færder Ornitologiske Stasjon sitt høringssvar til prosjektet ville de sett at mye av den kunnskapen han mangler er tilgjengelig. Eksisterende kunnskap tilsier at dette prosjektet vil være en katastrofe for allerede hardt pressede fuglearter. Skagerrak er et utrolig viktig trekkområde for alle fugler som trekker til og fra Norge, ja trolig det viktigste. Vidar er planlagt midt i dette området. I sitt høringssvar skriver Store Færder Ornitologiske Stasjon at den høyden der rotorbladene til turbinene går vil være akkurat i flyvehøyden til en rekke fuglearter. I tillegg vet vi at de fleste spurve- og vadefugler trekker om natten. De navigerer etter stjernehimmelen og jordmagnetismen. Det er velkjent at unaturlig lys, som for eksempel fra fyrlykter, fører til mange fuglers død. Også insekter og flaggermus kan omkomme når de tiltrekkes av kunstig lys. Hva konstant nattelys fra store vindturbiner kan medføre av tap vil jeg helst slippe å finne ut. Et siste poeng er at fugler som trekker langt lander på faste installasjoner for hvile, dette vet vi blant annet skjer på oljeplattformer. Hvis noen av våre trekkfugler skulle falle for fristelsen å lande på en vindturbin for litt tiltrengt hvile på ferden over Skagerrak så kan enhver se for seg hva som vil skje. Nei, Egeland, jeg tror ikke vi trenger mer kunnskap, jeg tror vi vet nok. Nok til å si nei.

Rødt og SV er enige i at det trengs et grønt skifte. Men vi kan ikke gå med på å ødelegge naturen for å redde klimaet. I dag har vi både en klimakrise og en naturkrise. Rødt er opptatt av begge deler! Det er derfor vi sier nei til «Vidar». Med SVs politikk er det kanskje behov for enorme mengder ny kraft til en elektrifisering av samfunnet fremover. Men det er forbausende at Egeland ikke nevner kanskje de viktigste punktene i Rødts kraftpolitikk når han påstår at oppgradering av eksisterende vannkraftverk og solcellepaneler på bygg ikke er nok. Der SV vil bruke enorme mengder kraft på å elektrifisere norsk sokkel, et gigantprosjekt for å grønnvaske en industri som uansett snart må utfases, der sier Rødt nei. Vi vil ikke bruke verdifull kraft på å sende strøm til norske oljeplattformer. Dessuten mener vi alvor når vi sier at det er nødvendig å kutte ned på unødvendig forbruk. Det er et enormt potensiale i strømsparing i Norge. Det må vi forløse. For den aller mest miljøvennlige strømmen er den som ikke blir brukt.

I sin iver etter å elektrifisere Norge virker det som om SV, og flere med dem, er villige til å ofre naturen. Det går ikke vi i Rødt med på. Derfor sier vi nei til monsterturbiner utenfor Vestfolds kyst!