Tønsberg kommune er gode på kildesortering av husholdningsavfall, sammenlignet med flere andre kommuner. Mange er faktisk overrasket over at vi har fem søppeldunker på utsiden av huset. Vi er stolte av å bo i en kommune som er langt fremme på dette området i miljø og klimakampen, men vi kan og må bli enda bedre!

Plast er en super oppfinnelse og vi er omgitt av mer eller mindre nyttige og unyttige ting og tang av plast hele tiden, men er det så mye som vi tror? Når kildesortering for plast ble innført, var det mange som fikk seg en skikkelig overraskelse. At vi produserer så mye plastsøppel, var en skikkelig vekker for mange. Det er nesten den søppeldunken som blir først full.

Fra at plast er en genial oppfinnelse til at den nå er en av de største miljøtruslene vi har, er veien kort. Hav og fjorder flommer over av plast.

Hvert minutt havner det omtrent 15 tonn plast i havet. Om dette fortsetter, vil det i 2050 være mer plast enn fisk i sjøen. Havet er i ferd med å bli menneskehetens største søppelplass. Plast i havet og spredning av mikroplast i havet er i ferd med å bli et av de største miljøproblemene i vår tid.

Konsekvensene er skremmende. Det er en trussel både mot fisken, fuglen og annet dyreliv, mot sjømatressursene våre og mot vår egen bruk av strender og sjø.

Mye av plasten som skyller på land i Norge, kommer fra andre land, så langt borte som Asia og Afrika. Plastforsøpling i havet er en global utfordring som ikke kjenner landegrenser. Vi må derfor ta grep både internasjonalt og her hjemme. Norge har tatt på seg ledertrøyen i verden, og vi fører en offensiv politikk for å begrense marin forsøpling. I FNs miljøforsamling har Norge fått gehør for et nytt vedtak om marin forsøpling. Der har vi satt som mål å stoppe tilførsel av plast til verdenshavene.

Her hjemme i Norge er vi egentlig ganske flinke til å ikke kaste plastsøppel i havet, men noe plast havner der likevel. Et eksempel på det er småbåtvrak som ligger langs kysten, og som sakte brytes ned til små plastbiter. Regjeringen har derfor laget en panteordning for disse. De som leverer inn båtvrak til godkjente mottakssteder, får 1000 kroner i vrakpant. Vi så allerede den første måneden med ordningen at det ble det levert inn over tusen fritidsbåter.

Dette er bare ett av flere grep som gjøres.

 

Vi viderefører for eksempel et prosjekt der fiskebåter gratis kan levere inn avfall de har fått opp under fiske. Dette initiativet har vært svært vellykket, med god respons fra havner og fartøy som har ønsket å delta. Vi vil legge til rette for mer effektiv opprydding over hele landet. Som ledd i dette har vi opprettet et senter for oljevern og miljø i Lofoten/Vesterålen hvor marin forsøpling blir en sentral oppgave. Regjeringen vil også gjøre grep for å hindre spredning av mikroplast fra bildekk og gummigranulat fra kunstgressbaner.

Visste du forresten at Miljødirektoratet gir penger til idrettslag, foreninger og andre frivillige som vil rydde opp på strendene våre? Organisasjonen Hold Norge Rent har også fått økt støtte til å koordinere det frivillige ryddearbeidet på strendene våre.

Plastforsøpling i naturen er et problem der alle kan gjøre en forskjell, uten at det er veldig dyrt eller veldig vanskelig.

 

Det kan være så enkelt som å ta med en liten pose neste gang du er ute på tur i naturen, så du kan ta med plastsøppel du finner hjem.

Tønsberg og Re Høyre vil jobbe for at Tønsberg kommune skal bli en plastfri kommune. Vi ønsker å kutte all unødvendig plastbruk i alle kommunens virksomheter. I tillegg vil vi at alle brøytepinner i fremtiden skal være av gjenvinnbart materiell, så vi slipper å finne plastpinner strødd hver eneste vår!

Tønsberg og Re Høyre inviterer deg til å være med på strandryddedagen 2. mai! Møt opp på Skallevold kl. 16.30 og bli på vår plastdugnad!