Gå til sidens hovedinnhold

Vi vil ha barnehageplass til barna der de bor!

Vi i Arbeiderpartiet vil ha en barnehage der de ansatte har tid til barna våre. Vi vil ha en barnehage som serverer mat. Vi vil ha en åpningstid i barnehagen som gjør at vi kan jobbe fullt.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiet vil at det skal være et godt barnehagetilbud i hele Tønsberg kommune. Det innebærer at det er nok voksne på jobb hele dagen, slik at barnet ditt har det trygt og godt. Vi vet også at reiseveien til og fra barnehagen er en nøkkelfaktor for å få en travel hverdag til å gå opp. Derfor er det viktig å kunne tilby barnet ditt en plass der dere bor. Alt dette forsøker vi å få til så raskt vi kan, men vi vil også at løsningen skal være god på lang sikt og for alle som berøres.

Ideologi og styring

Det er lett å tenke at det kun handler om ideologi hvis vi ikke velger den enkleste løsningen med å la en privat aktør få bygge barnehage, slik som nå er tilfellet på Vear. For Arbeiderpartiet handler dette mest om å sikre muligheten til å styre det totale tjenestetilbudet i hele kommunen, slik at det er best mulig for flest mulig i et lengre og helhetlig perspektiv. I tillegg vil ikke den private løsningen løse den akutte utfordringen vi har nå. Behovet for barnehageplasser i de ulike lokalområdene varierer både fra år til år og i trender over tid. For at vi som kommune skal kunne ha det nødvendige handlingsrommet, øke og redusere antallet barnehageplasser ut i fra hvor behovene i kommunen er, må barnehagene i stor grad være kommunale, og byggene som brukes må være fleksible. Derfor er planene om å bruke bygninger tilknyttet gamle Hogsnes skole et mer realistisk framtidig alternativ for utfordringene i Vearområdet, mener vi.

Nå er nå

I dag er avstanden for stor mellom hva dere og vi i Arbeiderpartiet ønsker for barna våre og det som Tønsberg kommune kan tilby. Dette krever at vi som politikere tar grep – mange grep, både fra regjering og storting og på kommunenivå. Alt kan ikke skje straks og med en gang. De raske løsningene er ikke nødvendigvis de beste, og vi må drahjelp fra det regjeringsskiftet vi venter oss til høsten. Det må rett og slett være et valg imellom her for at vi at vi skal kunne skape gode nok resultater.

Barn, foreldre og ansatte i barnehagene i Tønsberg trenger trafikklysalliansen, som ser og forstår behovene og evner å oppfylle dem på en fremtidsrettet måte.

Men det vi kan love nå, er at vi jobber med løsninger for at flere av de at familiene som har fått tilbud om plass i barnehage annet sted i kommunen enn der de bor, faktisk får tilbud om barnehageplass der de bor. I utvalget for oppvekst og opplæring vil vi følge opp dette allerede i møtet vårt nå i mai!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.