Gå til sidens hovedinnhold

Vi vil ha ny arveavgift med et minstefradrag på 5 millioner kroner

Arv, makt og rikdom

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I de fleste vestlige land er det helt vanlig å beskatte arv. Det er det flere grunner til:

  • Å skaffe staten inntekter til å finansiere velferden
  • Å utligne de enorme forskjellene mellom rike og andre folk
  • Å redusere den ekstra makta man har ved å være rik

SV ønsker å innføre en ny arveavgift. Som ikke tar sikte på å ramme vanlige folk eller arv av mindre størrelse. Vi tenker oss et minstefradrag på minst 5 millioner kroner. For beløp mellom dette og 100 millioner tenker vi at arveavgiften skal være på 30 %. Arv over 100 millioner foreslår vi å beskatte med 70 %. Vi er åpne for å justere disse tallene.

Både USA og Storbritannia har for eksempel en arveavgift på 40% over bunnfradraget.

Vi foreslår dette fordi fellesskapet trenger midler til å finansiere velferden. De siste åtte årene har vi sett en jamn strøm av kutt i velferdsordninger – ordninger som var ment å gjøre livet enklere for sjuke, arbeidsløse, barn. Vi ønsker å reversere disse kuttene. Gjøre urett godt igjen. Det vil koste noen milliarder kroner. Milliarder Solbergregjeringa nettopp har brukt til å tilgodese de som har mest fra før. Som arvinger av store formuer. Vi ønsker også å rette opp en stor sosial skjeivhet, og få utgifter til tannbehandling over et visst nivå inn i Folketrygden. Det vil gagne de som har minst, aller mest.

Vi mener vi må hindre for store ulikheter i Norge. Da kan arveavgift være et bidrag til å jamne ut disse. Store ulikheter er gift for et samfunn. Bare se til USA, med enorm fattigdom side og side ved overdådig luksus. Vi ser tendenser til det samme her hjemme også, om enn ikke på amerikansk nivå. Ennå.

Les også

Trond (52) overtok farens glassfirma – knuste fjorårets resultater

Økonomen Kalle Moene trekker også fram et tredje moment som taler for å trekke inn noe av den enorme formuen til de aller rikeste her i landet: Penger betyr makt. Folk med tilgang til mye kapital bestemmer om arbeidsplasser skal opprettes, om de skal selges, flyttes. De kan skalte og valte med andre menneskers liv. Vanlige arbeidsfolk har ingenting de skal ha sagt. Men ikke bare det – har du mye penger kan du også kjøpe deg makt og innflytelse i det politiske systemet. En del framtredende kapitalister har vært tydelige på at når de sponser Høyre, FrP, Venstre og KrF så «venter de å få noe igjen for pengene sine». Om det ikke direkte kan kalles bestikkelser, så er det i hvert fall sånn at disse styrtrike menneskene ser en mulighet for å kjøpe seg innflytelse.

Les også

Ingeborg har helt vanlig lønn. Bare i fjor endte hun med over 200.000 kroner ekstra på konto

Folk flest jobber for å skaffe seg råd. Til bolig og mat. Til å forsørge ungene sine. En sjukepleier i full stilling har nesten ikke sjanse til å skaffe seg en egen bolig i de større byene i Norge. Men da den unge Ferd-arvingen Katharina ble spurt hva hun hadde gjort for å arve sine milliarder, svarte hun som sant er: «Ikke en dritt».

Les også

Hvis ikke du, hvem? Hvis ikke nå, når?

Kommentarer til denne saken