Ivar "Ravi" Johansen mener Tønsberg trenger en person som Jakob Semb Aasmundsen. Se hva han og andre på gjester på fordomsfesten mener om den fordomsfrie kvelden.