Stor nedgang i fraværet for de svakeste elevene

TIDLIGERE: Utdanningspoliker Elisabeth Aspaas Runsjø i Vestfold Høyre sier at de nye tallene bekrefter at fraværsregelen fungerer etter hensikten. Dessuten kan den bidra til at legene oppdager reelle sykdommer hos skoleungdom tidligere, mener hun.

TIDLIGERE: Utdanningspoliker Elisabeth Aspaas Runsjø i Vestfold Høyre sier at de nye tallene bekrefter at fraværsregelen fungerer etter hensikten. Dessuten kan den bidra til at legene oppdager reelle sykdommer hos skoleungdom tidligere, mener hun. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Endelige tall for skoleåret 2016–2017 viser at fraværet for de elevene som er mest borte fra skolen, har falt med 30 prosent, og færre får strykkarakter.

DEL

Det samlede fraværet i den videregående skolen har gått kraftig ned etter innføringen av fraværsgrensen. Før hadde en elev i videregående skole typisk fem dager og 12 timer fravær. Nå er fraværet tre dager og ni timer. Nedgangen har også vært stor blant elevene med høyest fravær. Det viser statistikk Utdanningsdirektoratet la fram mandag.

I Vestfold ligger de nye fraværstallene ganske nøyaktig på linje med resten av landet.

– Dagsfraværet har gått ned med 40 prosent, timefraværet med 28,5 prosent. Vi ser at fraværsgrensen virker etter sin hensikt, sier Elisabeth Aspaas Runsjø, som er utdanningspolitiker og fylkespolitiker for Høyre i Vestfold.

– Elevorganisasjoner har reagert, og mener reglene er for strenge. Også leger, som opplever merarbeid for sykmeldinger til elever, har reagert. Bør Kunnskapsdepartementet se på regelen igjen?

– Nei, det er det ingen grunn til. Når det gjelder elever som går til lege, kan fraværsregelen faktisk føre til at reelle sykdommer blir tatt tidligere tak i. Særlig gjelder dette kanskje psykiske problemer blant unge, som vi nå ser er ganske omfattende.

– Fraværet går ned

Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim (H) kommenterer de nye tallene slik i en pressemelding:

– De endelige fraværstallene bekrefter de foreløpige tallene vi fikk i sommer. Nå er det ikke noe tvil om at fraværet har gått ned, og da håper jeg det blir ro rundt fraværsreglene i den treårsperioden de skal prøves ut.

Tallene viser også at elever på yrkesfag har mindre fravær enn de på studieforberedende.

– Noen var bekymret for hvordan fraværsgrensen ville slå ut for de mest utsatte elevene. De endelige fraværstallene viser at fraværsgrensen også har vært bra for elever med høyt fravær. Det er jeg glad for, sier Asheim.

LES OGSÅ: Fortviler over nye fraværsregler: Tok fri fra skolen for å få legeerklæring

(Saken fortsetter under bildet)

De endelige fraværstallene viser at fraværsgrensen også har vært bra for elever med høyt fravær, sier utdanningsminister Henrik Asheim.

De endelige fraværstallene viser at fraværsgrensen også har vært bra for elever med høyt fravær, sier utdanningsminister Henrik Asheim. Foto:

Halvert på yrkesfag

Fraværet har gått mest ned på yrkesfag. Her er dagsfraværet halvert, mens timefraværet er redusert med 40 prosent. En elev på yrkesfag har typisk tre dager og sju timer fravær, mens en elev på studieforberedende har tre dager og ni timer.

Skoleåret 2015–16 hadde 32.000 elever i videregående mer enn 14 dager fravær.

– Etter innføringen av fraværsgrensen er denne gruppen nesten halvert til 17.000. Vi ser også at færre elever slutter i løpet at skoleåret, sier Asheim.

LES OGSÅ: Legeforeningen: Gi foreldre tilbake retten til å attestere sykefravær

Færre stryker

Statistikken viser at det er en nedgang i andelen elever som får karakteren én, som tilsvarer stryk. Det er også færre elever som slutter i løpet av skoleåret. Fra skoleåret 2015–16 til 2016–17 gikk andelen elever som sluttet, ned fra 4,0 til 3,8 prosent.

Dagsfraværet har gått ned i alle fylker, men nedgangen er størst i Oslo og Finnmark.

Også timefraværet har gått ned i alle fylkene, men Finnmark har hatt den største nedgangen i timefraværet.

Fakta om fraværsgrensen

* Fraværsgrensen i videregående skole ble innført fra skoleåret 2016–17. Grensen innebærer at man ikke kan ha mer enn 10 prosent fravær i ett fag for å få karakter i faget. I spesielle tilfeller kan rektor bruke skjønn når det gjelder fravær opptil 15 prosent.

* Fraværsgrensen gjelder udokumentert fravær, ikke fravær som skyldes dokumentert sykdom, organisasjonsarbeid, politiske verv osv.

* Endelige tall fra Utdanningsdirektoratet viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for dagsfraværet og 25 prosent for timefraværet, målt i median.

* Dagsfraværet til elevene som er mest borte fra skolen, har gått ned med 30 prosent. Denne elevgruppen utgjør 17.000 elever, eller 10 prosent av den totale elevmassen.

Artikkeltags