– Vi har skrapt bort rundt 30 centimeter med matjord, og da kom seks nagler fram med en gang, sier utgravingsleder og arkeolog Christian Løchsen Rødsrud til NRK.

Arkeologene startet arbeidet mandag. Til TV 2 sier utgravingslederen at skipet som nå er funnet, var del av en skipsbegravelse.

– Det er det første vikingskipet i en grav som undersøkes, så dette er en stor sjeldenhet. Det er veldig gøy og spennende å ta del i, og det har et forskningsmessig stort potensial, sier Rødsrud.

Det er Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo og fylkeskonservatoren i Østfold som står bak undersøkelsene av Gjellestad-feltet. Utgravingen avsluttes 6. september.

I fjor undersøkte Norsk institutt for kulturminneforskning jordet i Halden med en georadar, som viste omrisset av et skip.

De tre funnene av vikingskipsgraver tidligere her i landet er Tuneskipet ved Fredrikstad i 1867, Gokstadskipet ved Sandefjord i 1880 og Osebergskipet ved Tønsberg i 1904.