Vil Arbeiderpartiet på sikt styre oss inn i eiendomsskatten?

Kirsti Søyland, Øyvind Jonassen og Lise Mandal.

Kirsti Søyland, Øyvind Jonassen og Lise Mandal.

Av

I disse dager gjør SV et forsøk på å få med seg posisjonen ved å be om at eiendomsskatten skal utredes.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Mdg og Venstre er på glid, men foreløpig holder AP igjen fordi de har lovet å ikke innføre eiendomsskatt i inneværende periode, eller?

Er posisjonen selv i ferd med å gjøre seg avhengig av eiendomsskatt?

I budsjettet for 2020 forskutterte de og regnet med at skatteinngangen ville øke, uten å ha visshet. Derved la de flere kostnader i potten. De tar avgjørelser om å kutte hjemmehjelpstjenester fordi tjenestene drives av private, uten å ha et eneste beregningsgrunnlag som viser faktisk innsparing. Senest i formannskapet varslet administrasjonen at de skulle se på ordningen for brukerstyrt personlig assistanse. En ordning hvor valg av leverandør og styring av eget liv er helt essensielt. Dette vil gjøre sårbare brukeres hverdag høyst usikker.

Innfører man eiendomsskatt, er mantraet at dette vil føre til bedre tjenester.

Men vil eiendomsskatten hjelpe oss på sikt, eller blir den i stedet en sovepute som bidrar til at vi utsetter de viktige prioriteringene?

Vi tror ingen kan påvise at kommuner med eiendomsskatt gir bedre tjenester. En kjapp sjekk i Kommunebarometeret viser oss det. Tønsberg havnet i 2020 på en strålende 2. plass, og ser man på ulike kommuner med eiendomsskatt finner man ikke støtte for å hevde at det er eiendomsskatten som er utslagsgivende.

Tønsberg klarer seg uten eiendomsskatt

I vår nye og sammenslåtte kommune ligger det til rette for vekst. Vi har svært godt omdømme, varierte arbeidsplasser som også består av mange offentlige arbeidsplasser, en litt yngre befolkning enn snittet, høy tilflytning, en attraktiv by, og et næringsliv som setter Tønsberg på kartet.

Vi er uenig med SV i at eiendomsskatt er å stå på vanlige folks side.

Vi mener eiendomsskatten rammer skjevt og ikke tar hensyn til husholdningenes inntekt, gjeld eller betalingsevne. Skatten er dårlig egnet til å utjevne sosiale forskjeller. Den rammer den unge familien med nybygd hus, den gamle enken som sitter igjen med eiendommen, og de som har tatt risiko ved å investere i å starte opp bedrifter med arbeidsplasser vi alle trenger.

Handlingsrom i en kommune som er i vekst

Tønsberg kommune har brutto inntekter på 4,3 milliarder kroner. Det er handlingsrom i et så stort budsjett i en kommune som er i vekst. Fylkesmannen sendte i juni ut et brev til kommuner og fylker om å være føre var og ta høyde for det som allerede har startet – en betydelig vekst i høyere aldersgrupper, og økende behov innenfor helse- og omsorgssektoren. De varsler at kommuner må jobbe med omstilling av tjenesteproduksjonen.

Vår rådmann har vært rask og initiert et prosjekt «Handlingsrom 2024», som skal sette oss i stand til å møte fremtiden. Høyre vil bidra aktivt, og vi kommer også til å sette krav. Vi må ta ut flere stordriftsfordeler og selge eiendommer som ikke er av samfunnsmessig verdi. Vi vil redusere kostnader der hvor Tønsberg har et betydelig høyere kostnadsnivå enn sammenliknbare kommuner. Vi må vurdere antall ledere i toppledelsen, og vi må ha fremdrift i satsning på velferdsteknologi.

Uten disse grepene vil eiendomsskatten bli som å «tisse i buksa»! Det varmer der og da, men det blir fryktelig kaldt etter hvert.

Høyre vil ha et klart svar!

Ordfører Anne Rygh Pedersen uttalte i NRK i forbindelse med Handlingsrom 2024 at det ikke skulle innføres eiendomsskatt i denne perioden. Gruppeleder Per Martin Åmodt sa i formannskapet sist mandag at det ikke skulle innføres eiendomsskatt i denne perioden, men så kom altså uttalelsen fra Anne Holm Moen (Ap) i utvalg for oppvekst og opplæring, at de vil vurdere det dersom det ikke ble regjeringsskifte neste år. Ligger det en trussel overfor velgerne der? Hvis dere ikke stemmer Ap får dere eiendomsskatt, eller var det en glipp? Høyre vil ha et klart svar fra Arbeiderpartiet. Vil dere, eller vil dere ikke innføre eiendomsskatt i denne perioden?

Høyre vil samarbeide på tvers av politiske skillelinjer for å komme i mål med et godt budsjett som er til det beste for innbyggerne i Tønsberg kommune, men vi er spente på å se retningen den nye posisjonen styrer Tønsberg inn i.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.