Vil at ølnyterne skal se opp til kirken

Sokkelen til modellen av Mariakirken på Torvet er blitt 20 centimeter høyere.