Det kommer fram i Helsedirektoratets anbefalinger til regjeringens nye koronastrategi.

Helsedirektoratet anbefaler heller at man skal testes hos lege ved såkalt «klinisk indikasjon».

– Testing på klinisk indikasjon kan defineres som at lege, basert på sykehistorie, symptomer og tegn hos en person som søker helsehjelp, finner at testing for og påvisning av covid-19 vil ha betydning for klinisk vurdering, behandling og/eller oppfølging, presiserer direktoratet i anbefalingen.

For å hindre at fastlegene og legevaktene overbelastes mens nedtrappingen foregår og smittetrykket fortsatt er høyt, foreslås det å opprettholde de kommunale teststasjonene fram til 1. mai.

LES OGSÅ: Venter ny koronabølge til høsten

I tråd med FHI

Også Folkehelseinstituttet slutter seg til anbefalingen om å gå over til klinisk testing.

– Overgang til klinisk testing for hele befolkningen bør skje så snart som mulig og når overgangen er praktisk gjennomførbar for kommunene. Befolkningen rådes til å kontakte lege når en har behov for legetilsyn som ved andre luftveisinfeksjoner, skriver FHI.

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler videre at det vurderes å dele ut selvtester til befolkningen i overgangsperioden.

Helsedirektoratet ønsker at kommunene skal tilby gratis hurtigtester fram til 1. september.

LES OGSÅ: FHI: Antall koronasmittede vil halveres hver andre uke

De siste to ukene har antall nye koronainnleggelser per uke falt fra en topp på 545 til 345 i forrige uke, skriver FHI i en ny risikovurdering.

I tillegg har antallet innleggelser per uke på intensivavdelingene falt fra 56 til 29 pasienter i samme periode.

– Slik situasjonen ser ut nå, kan samfunnet fortsette med normal hverdag uten særlige smitteverntiltak mot covid-19, uttalte FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NTB.