Tønsberg kommune mener virkelig at man vil løse heltidskrisa med blant annet at helsearbeidere skal jobbe annenhver helg, i stedet for hver tredje.

Jobbe annenhver helg.. Se for deg det. Resten av ditt yrkesaktive liv. I en kommune som har store problemer med å rekruttere sykepleiere og helsearbeidere fra før. Og i en sektor som mister tusenvis av arbeidstimer fordi folk pensjonerer seg «for tidlig», fordi det er et krevende yrke på mange måter. Men også et fantastisk yrke, hvis forholdene blir lagt til rette for det. For både de som mottar tjenester og for de ansatte som skal utføre gode og kvalitetssikre tjenester.

LES OGSÅ: En blid helsearbeider gir en blid bestemor!

De som har regnet på dette med å øke antall helgetimer vet at et så drastisk tyveri av helgefri vil gi kun ca. 5–7 prosent høyere stillingsprosent. Så argumentet for å gi folk 100 prosent fast stilling blekner når man faktisk ser på tallene. Regner med at Ap sine folkevalgte og Trude Viola Nordli, som har fremmet forslaget, ikke jobber en eneste helgetime selv? Og å bruke beskrivelser som «vil heller ha en blid bestemor og ta med en sur tillitsvalgt på kjøpet», anser jeg som direkte ufint. De tillitsvalgte er en liten gruppe, men representerer alle ansatte i hele helsesektoren.

Jeg tror folk som forstår konsekvensene av dette vedtaket forstår hvor uheldig dette er for alle parter. Regner med at Nordli selv ikke lever med en partner som er borte annenhver helg på jobb?

LES OGSÅ: Ap-Trude etter omstridt turnus-vedtak:–Vil heller ha en blid bestemor og ta med en sur tillitsvalgt på kjøpet

Finnes andre løsninger

Hva med å øke grunnbemanningen og heller ta høyde for sykefravær og ferier enn å betale enorme summer med overtidsbetaling for å dekke opp for forventet fravær som ferie eller sykdom/permisjoner? Og samtidig skape et godt arbeidsmiljø som gjør at belastningen går ned og folk kan stå i jobben. Og til og med gi bedre helsetjenester til de som trenger oss og kanskje redusere sykefraværsprosenten på toppen av det? Hva med å ha fokus på slike løsninger, kjære folkevalgte og vår elskede kommune? Som faktisk kan være med på å skape heltidskultur og bedre forhold for alle?

Dere skal være helt sikre på at ingen av fagforbundene støtter dette forslaget. Det finnes så mange andre veier til Rom, men veien må vi gå sammen. Med et godt samarbeid i sekken.