Sex og Politikk har utarbeidet informasjonsmateriell, som kan brukes i arbeidet med å gi unge et mer nyansert bilde på seksualitet enn det som ofte kommer fram i mediene. Den årlige kampanjen, som i år kalles #lykkeligvitende og skjer denne uken, oppfordrer lærere og foreldre til å ha dialog med barna om seksualitet, og det positive knyttet til det.

– Det er viktig at unge lærer hvordan de tar vare på seg selv og tar gode valg. Alle har en seksualitet, og det skal være noe positivt knyttet til det, sier Marianne Støle-Nilsen.

Hun har flere års erfaring som lektor på ungdomsskole, og er nå rådgiver på Sex og samfunn i Oslo. I jobben som lærer tok hun i bruk «Uke 6» for å fokusere mer på det helhetlige bildet av seksualitet.

– Det har vært veldig mye fokus på det negative ved seksualitet. Unge skal lære å si nei, unngå graviditet og seksuelt overførbare sykdommer, og lære om overgrep. Men seksualitet er også noe fint, sier hun.

(Saken fortsetter under bildet)

Unge går på en smell

Unge i dag blir påvirket av både sosiale medier og det de ser på TV, og det blir dem også når det gjelder seksualitet. TV-programmer som Paradise Hotel og Ex on the Beach har bidratt til å gi unge et unormalt bilde på sex.

– De ser programmene og tenker «er det slik voksenlivet er?», så jeg tror det kan påvirke mange unge til å tro at det stemmer med virkeligheten, sier Støle-Nilsen.

Hun sier at mange unge tror det er vanlig å ha sex med hvem som helst, uten problem, men kan fort gå på en smell når det viser seg at den ene legger mer følelser i det enn den andre.

– I undervisning på skolen er det ofte lite fokus på at sex skal være knyttet til følelser og relasjoner, men i «Uke 6»-materiellet er dette fokus, sier hun.

– Det er opp til skolene selv å velge hvor mye tid de bruker på dette, men mange skoler velger å bruke nesten alle timer i uke seks på dette, legger hun til, og påpeker at skolene kan benytte materiellet hele skole året og ikke bare i kampanjeuken.

– Er jeg normal?

Å fokusere på både positiv og mangfoldig seksualitet er viktig for å vise flere sider av seksualitet, og at alle er forskjellige og ikke liker det samme. For to uker siden fortalte avisa Glåmdalen om en ungdomsskole i Kongsvinger hvor det er vanlig å ha oralsex på do i friminuttene.

– Det er sjeldent at vi hører om elever i ungdomsskolen som har sex på do i skoletiden, men det kan jo skje uten at vi vet om det, sier helsesykepleier Inger Stømner Johnsen på Kongsvinger ungdomsskole.

Hun sier at helsesykepleierne ikke synes det er greit at dette skjer, men understreker viktigheten av samtykke om ungdom trosser anbefalingen om å la være.

– Det er viktig at begge parter er med på dette, og vet hva de går med på, sier hun.

Støle-Nilsen tror heller ikke det er vanlig med oralsex på do på ungdomsskolen, men anerkjenner at det kan skje.

– Noe av det ungdom lurer mest på er «er jeg normal?», og da bruker de all informasjon de finner for å finne ut om de er normale. Derfor kan det virke negativt om de får inntrykk av at grenseoverskridende adferd, som media ofte skriver om, er vanlig, sier Støle-Nilsen.

(Saken fortsetter under bildet)

Viktig med informasjon

Selv om oralsex på do i storefri ikke skjer overalt, sier leder for «Uke 6»-kampanjen #lykkeligvitende, Stine Nygård, at det i enkelte miljøer kan oppstå ulike seksuelle trender på hva som er kult å gjøre.

– Derfor er det så viktig at unge får de verktøyene de trenger for å lære hvordan de kan utvikle et godt forhold til seg selv, for å kunne kjenne egne grenser og har en seksualitet de er komfortable med, sier hun.

Helsesykepleier Stømner Johnsen mener også det er viktig å gi ungdom god nok opplæring i sex og seksualitet.

(Saken fortsetter under bildet)

– Mange blir veldig påvirket av porno, ting de leser i media og filmer de ser. Elver langt ned i barneskolealder sier at de ser porno, og de får et helt feil bilde av hvordan sex fungerer, hvordan de selv og det motsatte kjønn skal se ut og oppføre seg, sier hun.

Hun forteller om en episode der hun fikk høre fra 12 år gamle gutter som trodde et samleie skulle vare i to timer, og påpeker at det er nødvendig å få barn og unge til å forstå at porno er bare film.

– Foreldrene må snakke med barna om det hjemme, og det må snakkes om på skolen, oppfordrer helsesykepleieren.

Dialog med ungdom

Informasjonsmateriellet til Sex og Politikk er dialogbasert, alderstilpasset, normkritisk og anti-diskriminerende og skal ha et helhetlig fokus på seksualitet.

– Elever får mange oppgaver der de får være aktive, ta stilling til ulike påstander og mulighet til å diskutere i både grupper og i klassen. Det er viktig at de får kunnskap og er reflekterte i forkant av situasjoner som kan oppstå, sier Støle-Nilsen.

Det er Nygård enig i.

– Vi kan forebygge overgrep ved å fokusere på positiv seksualitet.

Hun forklarer at det handler om å lære unge om relasjoner, hva som er et entusiastisk samtykke, og hvordan de skal tolke andres signaler.

Hver dag denne uken kommer det ny episode av serien «Bli #lykkeligvitende med Carina Carlsen» hvor kroppspositivist Carina Carlsen tar for seg ulike temaer knyttet til kropp, identitet, følelser og seksualitet. Se første episode nedenfor: