Vil ikke stanse Ramberg – Smørberg nå

Med stort flertall sa utvalget for plan og bygg i Tønsberg ja til å starte opp detaljreguleringen av fastlandsforbindelsen mellom Ramberg og Smørberg.