Vil rive og bygge nesten dobbelt så stort i strandsonen: – Altfor stort og majestetisk

En huseier i Bogen vil rive sin gamle enebolig og bygge et moderne hus med egen takgarasje. Planene møter stor motstand blant naboene, men får støtte av rådmannen.