– Poenget er at vi må gjøre det mer attraktivt å bytte ut til elbil, sier Lars Egeland (SV).

Sammen med SVs ordførerkandidat i Tønsberg, Christina Grefsrud-Halvorsen, tilbringer han pinsehelgen på politikerstand.

Herfra peker de to SV-politikerne på det de mener er et av problemene med klimasatsingen i kommunen, tilrettelegging for skiftet fra fossilbiler til nullutslippsbiler.

– Tønsberg må endre sin elbilfiendtlige politikk, mener Egeland.

LES OGSÅ: Kundene flykter i resten av landet, men i Tønsberg sier Lars det er null problem

– Går ikke fort nok

De to viser til Tønsbergs kommune klimamål om et kutt i klimagassene på 60 prosent innen 2030.

– Det er et hårete mål, og vi er langt unna å nå det. Det største problemet er utslipp fra bilene, og utskiftingen av bilparken fra fossiltdrivstoff til utslippsfrie biler går ikke fort nok. Derfor må kommunen gjøre tiltak som fremmer den overgangen, sier Egeland.

SV foreslår derfor blant annet:

  • Halv pris på parkeringsplasser for nullutslippskjøretøy.
  • Utbygging av lademuligheter og prisen på lading må gjøres attraktiv.
  • Det må innføres krav om utbygging av lademuligheter ved alle offentlige parkeringsplasser.

Tønsberg kommune hadde fram til 2017 gratis parkering for elbiler på kommunale plasser.

– Stortinget vedtok i utgangspunktet at det kan innføres halv pris på parkering og bompasseringer for nullutslippsbiler, men de kan ikke pålegge kommunene å vedta det. Og jeg skjønner kommunens tanke om at dette er en rettferdighetsgreie – hvorfor skal elbilistene gå fri? Men utslippsproblemet fra privatbiler må vi gjøre noe med, sier Egeland.

Nullvekst ikke godt nok

SV presiserer at dette er kun ett av flere tiltak som må gjøres.

– Vi må legge bedre til rette for sykkel og kollektivtrafikk, det har vi inne i vårt program. Og vi frykter også at en ny fastlandsforbindelse vil øke biltrafikken. Derfor mener vi at dersom det blir bompenger, må Tønsberg stille krav om at nullutslippsbiler skal betale maks 50 prosent av taksten, sier Christina Grefsrud-Halvorsen.

– Det arbeides allerede med en måloppnåelse i prosjektet om nullvekst i personbiltrafikken?

– Nullvekst, ja. Andre kommuner jobber ut ifra en reduksjon på 30 prosent i biltrafikken, sier Egeland.

LES OGSÅ: Nå må elbilbilister punge ut på denne strekningen

Han peker også på at kommunen selv må jobbe kjappere med å erstatte hele sin bilpark med elbiler.

– Mye er gjort her, men kommunen sier de ikke får byttet ut varebiler på grunn av utvalget i markedet. Det stiller jeg meg undrende til, det selges mange utslippsfrie varebiler. Dette kan dekkes inn av disposisjonsfondet, sier Egeland.

– Ja, både innkjøp av nye biler og mindre inntekter fra parkering vil koste kommunen. Hvordan dekker dere dette inn?

– Noe bruk av disposisjonsfondet, for hva er viktigst: Penger på bok, eller å nå klimamålet? I tillegg kan det være parkeringsavgiften for må økes for andre enn nullutslippsbilene. Ikke for å ramme de som kjører fossilbiler, men fremme elbilene, sier Egeland.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)


– Må produsere mer egen strøm

Å elektrifisere bilparken er et av målene til SV, et annet er å gjøre noe med at vi produserer for lite egen strøm.

– Vestfold og Tønsberg i særdeleshet, produserer svært lite energi. En av de største utfordringene i klimapolitikken i Tønsberg er derfor å produsere ny, rein energi som kan brukes til å erstatte fossile kilder. Vi har hatt saker om havvind og solcelleparker oppe i vårt distrikt, og slike forslag møter mye motstand, sier Egeland.

SV peker derfor på såkalte grå flater, det vil si nedbygde arealer, og spesielt takflater.

– Vi er et av de mest solfylte distriktene, derfor må vi se på muligheten for å bruke takflater til solenergiproduksjon. Vi er nødt til å se etter nye muligheter og til å tenke nytt. Dette er også noe som ikke vil gå utover naturmangfoldet på samme måte som flere er bekymret for ved for eksempel solcelleparker og vindmølleparker, sier Christina Grefsrud-Halvorsen.

SV foreslår derfor at kommunen kartlegger potensielle offentlige, private og kommunale bygg, gjerne i samarbeid med kommersielle firmaer, for muligheten til å installere solcellepanel på tak som egner seg.

– Tønsberg kommune bør være spydspissen i arbeidet med å se på alle egnede bygg og snakke med kommersielle krefter om de vil være med på å bygge ut tak med solcellepanel, sier Egeland.

Politikerne i Tønsberg har allerede vedtatt at blant annet nye Presterød skole og Hogsnes barnehage skal ha solcelleanlegg på taket, og kommunen undersøker også muligheten på tre andre kommunale bygg.

SV ønsker å intensivere dette arbeidet.

– Vi snakker om mange tusen tak, sier Egeland.

– Vil disse lokale tiltakene monne?

– Alt monner. Vi er nødt til å gjøre tiltak, og alle bidrag er viktige. Om ikke alene, så vil mange tiltak sammen utgjøre en forskjell, sier Grefsrud-Halvorsen.

– Hva er det man sier? Om ikke oss. Hvem? Om ikke nå. Når? poengterer Egeland.

LES OGSÅ: Tommys selskap satser nå på virtuelle kraftverk: – Helt vilt hvor mange muligheter som finnes her