Vil ta timeout for bypakken – men ikke helt

Et bredt politisk flertall i fylkeskommunen vil avvente en avklaring om finansieringen før de tar nye beslutninger om Bypakke Tønsberg-regionen. Men utrednings- og planarbeid som allerede er igang, blir likevel ikke stanset.