Kongeskipet Norges Kaptein har mulighet for å søke nødhavn når uværet bryter løs på havet. Som Kaptein i Kongeriket Norge, har du, Jonas Gahr Støre, helt andre utfordringer og muligheter, selv om det kan oppleves som storm fra flere kanter fra tid til annen og vanskelig å se noen havn. Det er da du som folkevalgt Kaptein skal styre med stødig hånd gjennom bølgene, ikke love at du skal gjøre det når du får tid til det slik dagenes pressekonferanser etterlater et inntrykk av.

Som oljenasjon har vi sett hvordan investeringene i Nordsjøen har skapt en økonomisk suksess for landet vårt, takket være tidligere politikere som så langt frem og solgte oss dyrt.

Som kraftprodusent har vi mer enn nok av den grønneste elektrisk kraft man kan drømme om til vårt eget bruk, men på ingen måte i nærheten av å kunne sammenligne overskuddet av kraft med Nordsjøens oljebrønner.

Produksjonskostnaden av el-energi ligger gjerne mellom 5 og 15 øre pr. kwh. Og våre kraftprodusenter har i alle år levd veldig godt med noen få øres fortjeneste pr. kwh.

Å produsere el-energi i dag, koster ikke noe mer enn tidligere, og priser på flere kroner pr. kwh. fremstår som historiens griskeste griskhet …

Joda, ser at vi som nasjon kan tjene gode penger på å selge vårt lille overskudd til europeiske priser, men hvordan i all verden er det mulig for et tenkende menneske som samtidig skal sørge for en reduksjon i utslippene å ikke sørge for at strøm som alternativ til oppvarming og transport ikke beholder sitt prismessige konkurransefortrinn hos folket? Er det manglende innsikt, kortslutning i den sunne fornuften, eller bare et ønske om å glede de høye herrer og damer i EU ved krype for dem?

Og hva i all verden skjer med disse enorme milliardsummene som nå flommer innover diverse bank-konti og budsjettreserver i kongeriket vårt?

Eksport av folkets naturskapte kraft burde strengt tatt kommet det norske folk til gode, eller folk flest som noen nylig har døpt oss, ikke plyndre oss fra gård og grunn, slik man allerede ser begynnelsen på (i går ble jeg bedt om å bidra litt til en gammel bekjent for å hindre at huset gikk på tvangsauksjon).

Når staten (som engang ble omtalt som at det er oss, folket det) flommer over av milliarder på milliarder i uventede inntekter i form av høyere oljepris, ekstreme ekstra momsinntekter på strøm i tillegg til kraftavgift og Enovavgift (også momsbelagt, altså avgift på avgiftene!), samt mangfoldige ekstra overskuddsmilliarder å hente i utbytte fra Statkraft bare i tillegg til de ordinære milliardene staten (som liksom er oss, folk flest), kan forsyne seg med, burde det virkelig ikke være nødvendig å plyndre folk flest!!! – tvert i mot burde man bruke nettopp eksporten av folkets energi til å sponse gratis strøm til folk flest, og til industrien, i alle fall inntil et visst volum hver måned i forhold til eksportinntektene, og deretter en maksimal innenlands strømpris på maksimalt dobbel produksjonskostnad!

Men kan det tenkes at noen har krøpet så lavt på EU-teppet foran de høye herrer og damer for å kunne sole seg i glansen fra disse personenes aksept at de har tømt folk flest sine lommebøker utover EU s teppe til applaus fra den gjengen der? - eller har vi nå fått en Kaptein ved roret som er i stand til å dreie på roret?

Nå har Erna & Co overlatt riket i Støre og Vedums hender fordi de har lovet å styre for folk flest. Utfordringene står gjerne i kø, og i alle fall denne gangen, men vi har som sagt levd godt med overskudd for våre kraftprodusenter med brøkdeler av dagens priser i alle år, og ingen grunn for at dette ikke skulle være mulig også fremover.

Muligheten er som et åpent mål, hvor strømprisen er ballen som er sendt fra Erna som en lissepasning; bare å sparke den rett i det åpne målet ved å sørge for en liten makspris eller et visst volum gratis strøm slik at folk flest igjen mottar strømregninger på et nivå man alltid har hatt! Det er å styre for folk flest! – Men å fortsette å tømme lommebøkene til folk flest utover EUs teppe fremover, kan det bli umulig å styre med tillit fra folk flest når en også minner om hvordan politikerne på Stortinget holder på for egen vinning…

Vi har nå akkurat entret desember, og ballen er i ferd med å passere deg Støre, vil du benytte muligheten å skyte den inn i det åpne målet? Eller har folk flest valgt feil denne gangen?