Det er vanskelig å se det på noen måte etter at Olav Sannes Vika i SV flere ganger har tatt til orde for bygging av vindturbiner på Slagentangen, blant annet i leserbrev i Tønsbergs Blad. Nylig har SV også gjort et vedtak på landsmøtet som åpner for utbygging av vindkraft til havs. SV har nok de beste intensjoner og vil begrense størrelsen på vindturbinene og bare bygge på industriområder.

Spørsmålet er hvor realistisk det er å få gjennom slike begrensninger, når utenlandske investorer får lov å styre utbyggingen av vindkraft i Norge. Rødt er det eneste stortingspartiet som sier tydelig nei til vindkraft i Norge. Vi mener at føre-var prinsippet må legges til grunn, så lenge vi vet så lite om de langsiktige virkningene av å bygge ut vindkraft.

Vi vet at vindturbiner er en trussel mot fuglelivet, de avgir store mengder mikroplast og lages med hormonforstyrrende kjemikalier. Hvilken innvirkning de vil ha på naturen, vet vi ennå ikke sikkert. Slagentangen ligger ved kysten og selv om det er et industriområde, kan vi ikke forvente at sjøfugl av den grunn flyr en omvei utenom. Mikroplast og hormonforstyrrende stoffer vil lett finne veien til havet fra eventuelle vindturbiner rett ved fjorden.

Les også

Jeg vil lenke meg fast mot vindkraft på Vindfjell. Men to-tre mindre vindturbiner for lokal kraftproduksjon er smart.

Sannes Vika var svært tydelig på kapitalismens svakheter i sitt første innlegg om nedleggelsen av arbeidsplassene ved Slagentangen. Der er SV og Rødt enige. Derfor undrer det meg at SV ikke har på de samme kritiske brillene i spørsmålet om vindkraft. Kapitalismens behov for vekst gjør at vi bare flytter på problemene våre. Når vi må redusere bruken av olje og gass, så ender vi i stedet med å ødelegge naturen på andre måter. Enten vi bygger ut vindturbiner i norsk natur i jakten på ny energi eller forurenser vannet i Sør-Amerika for å utvinne litium til alle batteriene vi trenger, gir ingen av delene noen varig løsning. Den varige løsningen ligger utenfor kapitalismens rammer.

Rødt forstår at vi trenger energi i omleggingen fremover. Derfor ønsker vi blant annet å modernisere norske vannkraftverk. Samtidig vil vi satse på å redusere vårt enorme forbruk, først og fremst unødvendig luksusforbruk, og vi må satse på kollektive løsninger. I stedet for at hver og en sitter i sin egen Tesla og suser nedover E18, så trenger vi en rimelig og rask jernbane. Kanskje vil utviklingen vise at vindkraft kan bygges ut på en tryggere måte i fremtiden, men inntil videre er det beste vi gjør for mennesker, natur og dyreliv, å si nei takk.