Som tidligere omtalt i Tønsbergs Blad, planlegger Zephyr Vind AB å dekke 201 kvadratkilometer av nordre Skagerrak med 260-340 meter høye vindturbiner, 66-91 i tallet. Zephyr Vind AB er datterselskapet til Zephyr AS, som fikk riksdekkende medieomtale i 2019, da TV2 avslørte hvordan penger fra Tellenes vindkraftanlegg havnet i skatteparadiset Cayman Islands.

Den profilerte SV-politikeren Lars Egeland påstår i Tønsbergs Blad 18. januar at havvindprosjektet «Vidar» er «en stor mulighet». Ja, uten tvil er dette en stor mulighet for Zephyr. Imidlertid er det flere spørsmål som reiser seg i kjølvannet av Egelands vindkraftoffensiv.

LES OGSÅ: Lars Egeland (SV) er positiv til vindkraftanlegget: – Vi trenger mer kraft, og noen steder må det bygges ut

For det første: Hvordan blir SVs motto om å dele godene ivaretatt når en frontfigur i partiet fronter et selskap som selger norske naturverdier til representanter for den internasjonale storkapitalen? For det andre: Hvordan kan SV beholde sin status som miljøparti når en ledende politiker i partiet velger å ignorere helt åpenbare ulemper for fugl, flaggermus og sjøpattedyr?

LES OGSÅ: Vindparken Vidar – en stor mulighet som må utredes grundig

To tanker i hodet

Egeland har helt rett i at vi trenger å produsere mer energi uten å forbrenne fossile ressurser. Klimautviklingen er alvorlig. Men like alvorlig er tapet av naturmangfold. Det er to kode rød-rapporter verden må ta på dypeste alvor: FNs klimarapport (IPCC) og Naturpanelets rapport knyttet til natur og biologisk mangfold (Ipbes). Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig.

Kanskje vil en forbedret havvindteknologi i fremtiden kunne bidra til å løse klimautfordringer, men da må man ikke glemme hensynet til naturen og det biologiske mangfoldet. Valg av lokalisering for vindkraftanlegg vil være helt avgjørende i så måte.

LES OGSÅ: Per Espen og gjengen er ikke i tvil: - Det er svært dramatisk det som nå planlegges!

Zephyrs «Vidar» har en plassering som knapt kunne blitt verre. Planområdet vil ligge midt i hovedtrekket for millioner av fugl på vei til og fra vinteropphold sydover, noe Store Færder Ornitologiske Stasjon (SFOS) har dokumentert gjennom 60 år.

Det er klart at påvirkningen på fugl vil bli negativ hvis 201 kvadratkilometer skal domineres av 66-91 blinkende og støyende vindturbiner, som skal rage 260-340 meter over havoverflaten. Hastigheten på tuppen av rotorbladene kan overstige 300 kilometer i timen, så det sier seg selv at trekkfuglene vil være i stor fare. At fugler blir skadet og drept i møte med vindkraftanlegg er godt dokumentert i flere land.

LES OGSÅ: Irene om den planlagte vindparken: – Det er viktig at folk engasjerer seg før toget har gått

Udokumentert påstand

Egeland viser ikke til kilder når han hevder at de negative effektene på fuglebestandene vil bli minimale, så vi kan ikke vite hvor han har påstandene sine fra. «Det er svært høye vindmøller som planlegges, men det har den fordelen at det er en del fuglearter som ikke vil bli skadelidende ved at de flyr under vindmøllene», argumenterer han, når det i realiteten dreier det seg om å påføre en rekke rødlistede arter enorm risiko.

Det er nesten ikke til å tro at en sentral politiker kan lire av seg så kunnskapsløse påstander. Vi anbefaler Egeland noen turer ytterst i skjærgården høst og vår for å observere trekket av fugler ut og inn til Norge. Vær og vind bestemmer trekkhøyde for de fleste arter. Noen ganger flyr fuglene lavt over vannet. Andre ganger flyr de helt oppunder skylaget. Det aller meste av trekket foregår i samme høyde som turbinene.

LES OGSÅ: Vil markere motstand mot vindturbinene: – Det er nesten vanskelig å forstå

Når vi i tillegg vet at turbinene selvsagt må utstyres med lys, blir scenariet ganske makabert. Det er velkjent at fugl som trekker om natten kan søke mot menneskeskapte lyskilder til havs. SFOS har dokumentert at det i løpet av én enkelt natt under spesielle forhold har dødd 150 fugl. Fuglene har latt seg tiltrekke av lyset og har fløyet rett i fyrlykta på Færder fyr. Færder fyr er ett punkt, og det har ikke rotorer som snurrer i 300 kilometer i timen. Tenk hvor stor skade 90 slike turbiner med lys og rotorer, spredd over mer enn 200 kvadratkilometer, vil kunne påføre fuglene!

Vi vil gjerne invitere Egeland ut til Store Færder Ornitologiske Stasjon, slik at han kan få mulighet til å sette seg bedre inn i saken. Det er ingen skam å skifte mening basert på et styrket faktagrunnlag. Konsekvensene av «Vidar» kan vi forutsi mer enn godt nok allerede nå. Vi ber derfor norske og svenske myndigheter om å stanse Zephyrs prosjekt snarest mulig.