(Østlands-Posten)

Stortinget vedtok i juni at Vinmonopolet kan ha åpent til kl. 16 på lørdager, mot kl. 15 i dag.

Samtidig fikk Folkehelseinstituttet (FHI) i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å evaluere de eventuelle virkningene av denne åpningstidsendringen.

For å sikre FHI og myndighetene en mest mulig effektiv og presis evalueringsmetode innfases endringen puljevis blant Vinmonopolets butikker.

Det er ifølge Vinmonopolet FHI som har trukket hvilke distrikter som åpner når.

188 av 335 pol endrer åpningstid til kl. 16 på lørdager. fra 1. september. I Larvik og Stavern skjer endringene først fra 1. desember.

Tror på jevnere kundestrøm

Kommunikasjonssjef i Vinmonopolet, Jens Nordahl, forteller at bakgrunnen for Stortingets beslutning har vært endrede handlevaner i befolkningen. Folk handler stadig senere på lørdager, og mange av Vinmonopolets butikker – særlig i byene – stenger når de er fulle av kunder.

– Med denne forskyvningen i åpningstid blir det en jevnere kundestrøm gjennom lørdagen, køene blir antakelig noe kortere, noe som også er en fordel med tanke på smittevern, sier Nordahl.

Før Stortingets endring var rammene for Vinmonopolets åpningstid på lørdager 08:30 og 15:00. Med virkning fra 1. september kan Vinmonopolet ha åpent fra kl. 10:00 – 16:00 på lørdager.