Virkeligheten er komplett motsatt av det scenario som Høyre-politiker Øyvind Jonassen forsøker å danne inntrykk av. Verken Kjølner og verken Grøtvedt, som jeg forstår blir anklaget av Høyre-politikeren for å lage mest støy, verken noen av de to, har fått viljen sin.

De som har fått viljen sin, er de som snakker med politikerne, som benytter seg av PR-konsulenter og selger inn sine «miljøvennlige», «fremtidsrettede» prosjekter. De får gjennom sine profitt-optimerte prosjekter, ved å få politiske flertallsvedtak, ofte på noe som strider mot gjeldende regelverk. Etter snart elleve år i utvalg for plan og bygg og kommunestyret, beskriver Jonassen de som utvikler både bygdene og byen vår, som både hyggelige og redelige.

LES OGSÅ: Kjølner og Grøtvedt: Hvis de som lager mest støy fikk viljen sin

Det har vist deg å være eiendomsinvestorene og entreprenørene, og de som ble omtalt av en spaltist i TB som våre lokale «oligarker», som vet å selge inn sine prosjekter med flotte illustrasjoner, videopresentasjoner og reklamebyrå som får viljen sin, ikke Kjølner og Grøtvedt som har «hevet stemmen» i form av noen spissformulerte skriftlige formuleringer i lokalavisa Tønsbergs Blad.

Utbyggerne får viljen sin, og de legger naboene i en skygge – med «fremoverlente» politikeres velsignelse.

«Godt, solid, og saklig, Øyvind», skriver Heming Olaussen i en kommentar om Høyre-politikerens leserbrev. Mulig det, men veldig virkelighetsfjernt av Høyres kommunestyrerepresentant, formannskapsmedlem og 1. vara til utvalg plan og bygg, Øyvind Jonassen.

LES OGSÅ: På høy tid at byens myndigheter tar fortvilelsen på alvor

Snur det meste på hodet

For at noe som i ved første øyekast fremstår saklig, skal være saklig, må det være begrunnet i virkeligheten; i motsatt tilfelle blir det usaklig, og det er nettopp det som skjer ved Jonassens måte å argumentere i dette leserbrevet han har forfattet, dessverre. Øyvind Jonassen snur det meste på hodet, i forhold til virkeligheten, og har skrevet et leserbrev hvor han argumenterer ut fra denne fiktive virkelighetsbeskrivelsen.

« Mange av innleggene bærer preg av å putte hodet i sanden og overse at det vil kreve endringer og utvikling hvis vi skal løse fremtidens behov. Alternativet er å trekke opp stigen og si at her er det fullt», skriver Jonassen. Jeg må spørre: Hvor er det han får dette fra?

LES OGSÅ: Ordføreren svikter sitt samfunnsansvar i byutviklingssaken

Den påstanden Høyre-politikeren her fremsetter, ser jeg gjerne at han underbygger. Faktum er at det forholder seg komplett motsatt. Svært mange har hodet godt hevet over bakkenivå, ikke bare Kjøler og Grøtvedt, men svært mange har gjort observasjoner, både med øyne, ører og annet sanseapparat (både dag og natt), og påpeker en uheldig utvikling hvor høybygg etableres i strid med gjeldende regelverk, i form av en dispensasjon gitt med et tilstrekkelig antall politikeres velsignelse slik at det utgjør et flertallsvedtak.

Leserbrevet til Høyre-politikeren fremstår langt mer pussig og virkelighetsfjernt, enn «godt, solid og saklig». Noe konstruktivt bidrag til en god og saklig debatt relatert til en svært aktuell problemstilling i lokalsamfunnet er Jonassens leserbrev absolutt ikke.

LES OGSÅ: Hvorfor tror Grøtvedt og Kjølner at verden bygges med sinne og leggspark?

Mer edruelig debatt?

Politikernes behandling av flere enkeltsaker i strid med vedtatt byutviklingsplan, sentrumsplan, reguleringsplaner og «snik»-nedbygging av strandsoner og redusert livskvalitet for mange innbyggere krever en langt (om jeg kan bruke et slik uttrykk) mer edruelig debattform, enn det Øyvind Jonassen her fremviser i sitt leserbrev.

LES OGSÅ: God dag, mann! Økseskaft!

Jeg ser fram til at flere lokalpolitikere kommer på banen, ut i det offentlige rom, med sine meningsytringer. Jeg ønsker dem velkommen. Gjerne Jonassen også, men forhåpentligvis mer sannferdig og virkelighetstro enn i det leserbrevet han her har komponert.

Høflighet og respekt trengs i et godt debattklima, fremholder Jonassen, men dessverre følger han ikke sin egen oppfordring. Det synes jeg er trist.