Food, Smile, Ingredient, Recipe, Cuisine

GOD MAT: MatBørsen er Norges største produsent av spiseferdige produkter og måltidsløsninger, og lager mat til hele NorgesGruppen og storhusholdningsmarkedet.

Annonsørinnhold fra

– MatBørsen er en rollemodell for andre bedrifter

I 28 år har MatBørsen tilbudt arbeidsplasser til folk – uavhengig av kompetanse og bakgrunn.

– Det er mye som skjuler seg bak en CV, og vi vil bli ordentlig kjent med folk, sier Kristine Abrahamsen, HR-leder ved MatBørsen.

Inn en smal gang, gjennom en stor og tung dør etterfulgt av to vaskestasjoner er der magien skjer.

Her blir tusenvis av kjøttkaker stekt. Disse skal sendes ut til dagligvarebransjen og storhusholdningsmarkedet i hele landet.

På MatBørsen i Stokke produseres lasagne, lapskaus, kjøttkaker i brun saus med potetmos og masse annet snadder.

MatBørsen er landets største produsent av spiseferdige produkter og måltidsløsninger og har eksistert siden 1994. Siden den gang har de hatt et stort fokus på å inkludere alle og å gi den tilretteleggingen folk trenger for å fungere i arbeid.

– Det har blitt en del av kulturen og strategien vår å ønske alle velkommen. Dette uavhengig av kjønn, alder, kompetanse og bakgrunn, sier Kristine.

Hun forteller at på MatBørsen får alle de 200 ansatte tilrettelagt den kompetansen de trenger for å fungere i jobb, enten det er norsk-kurs, opplæring av digitale ferdigheter, talentskole eller annet.

– Vi rekrutterer mye gjennom NAV og samarbeider med Sandefjord kommune. Vi gir også unge som har falt ut av skole eller annet muligheten til å komme inn i jobb, sier hun.

Fem regler for lister

 • Dette er eksempel på lister/bullet points. Her legger man inn en slik type innhold
 • Begynn hvert punkt med stor forbokstav.
 • Punkter som består av to eller flere ord skal av­sluttes med punktum.

 • Punktum er valgfritt i lister der alle punktene består av ett ord.

 • Punkter med og uten punktum skal ikke blandes i samme liste. Enten har alle punktene punktum, eller så har ingen av punktene punktum.

 • I norskspråklig sammenheng skal det ikke være punktum bak tall eller bokstaver som nummererer lister.

Hver uke produserer MatBørsen gjennomsnittlig 200 tonn med mat. Det tilsvarer 25 millioner måltider i året.

Mulighet til å utvikle seg

Thao Nguyen (38) kom til Norge fra Vietnam i 2003 etter å ha møtt drømmemannen. Hun fikk seg forskjellige jobber, men ble på et tidspunkt arbeidsledig og havnet på NAV. Gjennom dem fikk hun praksisplass på MatBørsen èn gang i uka.

– Jeg hadde hørt om MatBørsen, så da jeg fikk tilbudet fra NAV sa jeg ja med èn gang, ler hun.

Fire år i MatBørsen har gått, og i dag er hun fast ansatt som teamleder i produksjonsavdelingen.

Her har hun ansvar med å delegere oppgaver til de ansatte, registrere avvik og ha kontroll på pakkingen av maten.

– MatBørsen gir oss mulighet til å utvikle talentet vårt, og vi får den hjelpen vi trenger. MatBørsen gir oss mange muligheter og er veldig åpne, og alle som vil lære mer eller utvikle seg får den muligheten, sier hun.


 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største interesseorganisasjon og fellesskap for bedrifter
 • Mange bedrifter mangler folk
 • Ca 20 prosent av den yrkesaktive befolkningen står utenfor arbeidslivet
 • Ved å rekruttere personer som står utenfor arbeidslivet vil du både kunne få medarbeiderne du trenger, og samtidig bidra til store gevinster for den enkelte og for samfunnet


Derfor ønsker NHO å hjelpe arbeidsgivere med å finne arbeidskraft


Slik rekrutterer du fra hele befolkningen

Social group, Smile, Face, Purple, Coat, Interaction, Community

GODT MILJØ: De ansatte skryter av et godt og inkluderende arbeidsmiljø på MatBørsen. Regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark, Kristin Saga, er stolt av å samarbeide med Matbørsen. Fra venstre: Kristine Abrahamsen, Damir Custovic, Kristin Saga og Thao Nguyen.

Damir Custovic (42) er enig. Han jobber som salgs- og markedsdirektør ved MatBørsen og har vært her i fire år. Han mener det er viktig at folk får muligheten til å lære et språk og få arbeidserfaring, men også for selvrealisering.

– På MatBørsen tilbyr vi fagbrev, tar inn lærlinger, gir arbeidstrening og tilbyr kompetansehevende kurs og programmer slik at alle som kommer hit kan få påfyll og det de trenger for å fungere i arbeid, sier han.
Damir forteller at produktene til MatBørsen også blir påvirket av mangfoldet blant de ansatte.

– For eksempel så har vi mange retter som er fra ulike verdensdeler, og dette er i tråd med vår produktutvikling, innovasjon og speiler mangfoldet i vår organisasjon.

Selv har han bakgrunn som flyktning fra Bosnia-Hercegovina, og kom til Norge som 13-åring.

– Jeg tror at all erfaring påvirker folks liv, og min erfaring har nok vært med på å forme meg.

– MatBørsen gir oss mange muligheter, og alle som vil lære mer eller utvikle seg får den muligheten.


Thao Nguyen - Teamleder MatBørsen

Eye, Font

Thao viser vei ned til produksjonsavdelingen. Her kler hun på seg en hvit dress, hvite sko, hårnett etterfulgt av en blå hette. Vi går inn i en annen garderobe, vasker hendene møysommelig, tar på blå skotrekk og går inn en ny dør.

Det er tydelig at hygiene er viktig her.

Vi møter en vegg av stekestativer, damp fra oppvask og støy som følge av maskiner i de store lokalene.

Vi går videre og kommer til enda en vaskestasjon. Her må vi ta av de blå skotrekkene og vaske hendene på nytt igjen før vi går inn i pakkeavdelingen der Thao er teamleder.

Her møter rundt tyve blide ansikter snurpet inn i hvite hetter oss.

De veier maten nøye. Sterile hender fordeler gulrøtter og karbonader i pakker før de sendes på samlebånd inn i en maskin som plaster igjen.

Nå er maten klar til å sendes ut til dagligvarebutikker, sykehjem og hoteller i resten av landet.

På MatBørsen har de en kvinneandel på 45% og mennesker fra 26 forskjellige nasjonaliteter fordelt på ulike nivåer i organisasjonen.

Gode rollemodeller

I følge NHO sier 7 av 10 bedrifter at de mangler folk. Likevel er Vestfold og Telemark en av de regionene med høyest arbeidsledighet.

– Så det at MatBørsen er med på å inkludere, å ta inn folk som ikke har utdanning, som har hull i CV-en eller annen bagasje er forbilledlig, sier Kristin Saga, regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark.

Hun legger til at på denne måten vil bedriftene sikre seg lojale og gode ansatte – samtidig som at de bidrar som en samfunnsaktør og ivaretar den enkeltes behov til å bruke ressursene sine.

– Og da sikrer vi både inntekt og velferd. De er en rollemodell for andre bedrifter, sier Kristin.

På MatBørsen produseres flere produkter under kjente merkevarer, som blant annet Fersk og Ferdig, Jacobs Utvalgte, Eldorado, First Price og Folkets.

Kristine er enig. Hun er kjempefornøyd med staben de har fått på MatBørsen, og trekker spesielt frem Damir og Thao.

– De er svært gode hos oss. Begge er gode rollemodeller for de ansatte og representerer MatBørsen godt. De går alltid den ekstra mila og tar det ekstra skrittet, smiler hun.

Det gode arbeidet MatBørsen gjør i forhold til inkludering i arbeidslivet, går ikke upåaktet hen. De har nemlig vunnet Mangfoldsprisen, statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

Til andre bedrifter som ønsker å lykkes med mangfold og inkludering har Kristine ett råd:

– Mange bedrifter kompliserer det å være en mangfoldig og tilretteleggende arbeidsplass, men dra det ned for det trenger ikke være så komplisert.

 • Inngå samarbeid med en bedrift i NHOs bransjeforening Arbeid & Inkludering
 • Ta kontakt med en bedrift i NHOs bransjeforening Bemanning og rekruttering
 • Rekrutter og inkluder via NAV
 • Rekrutter en lærling


Hvordan rekruttere fra hele befolkningen


Slik rekrutterer du fra hele befolkningen