Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Din trygghet – vårt ansvar

Annonse fra Bygg og brannsikring Østlandet AS

I 2017 ble det registrert 3079 bygningsbranner i Norge. Jobben til de ansatte i Bygg og Brannsikring Østlandet AS fører ikke til færre branner, men begrenser omfanget. Deres kunnskap om faget gir trygghet for kundene.

Adresse
Åshaugveien 62, 3173 Tønsberg


Åpningstider
Mandag – torsdag: 08:00 – 16:00
Fredag: 08:00 – 13:00

Bjørn Einar Olafsen var med på etableringen av Bygg og Brannsikring Østlandet AS i 1997. Han har mer enn 25 års erfaring innen brannsikring, og vet hvordan bygningene skal gjøre sikrere.

– Jobben vår medfører ikke færre branner, men den bidrar til begrensning av omfanget av en eventuell brann. Vårt arbeid består av muligheten til å stoppe brannen i rommet der den starter, sier han.

Bygg og Brannsikring Østlandet AS er i dag 19 ansatte. Selskapet utfører tjenester innen branndører, brannmaling, branntetting og brannisolering.

Oppdragene gjelder nybygg, rehabilitering og kontroll av bygninger.

De påtar seg kun jobber rettet mot entreprenørbransjen og jobber i hovedsak på Østlandet. Olafsen forteller at de utfører oppdrag også andre steder i Vestfold samt Buskerud og Telemark.

Referanselisten er lang, og inkluderer blant annet Nationaltheatret Stasjon, Kaldnes Dockside, Helsesenteret Horten Sykehus, KNA-hotellet i Oslo, Kongseik ungdomsskole, Foyntaket, Torp Sandefjord Lufthavn og Per Gynt Hotel & Spiseri. 

Bjørn Einar Olafsen startet Bygg og brannsikring Østlandet AS i 1997 (Foto: Svein Hansen)

Brannsikker hverdag

Jobbene som utføres av kunnskapsrike, erfarne og dyktige montører.

– Vi har en rekke faste kunder som bruker også igjen og igjen. Da ber de gjerne om samme montør som har utført jobben tidligere, siden de fikk god kjemi og vedkommende utførte en god jobb, sier Olafsen.

Montørene jobber nesten i det skjulte. De utfører et arbeid som ikke er synlig i hverdagen, men som bidrar til å gjøre den tryggere.

Bygg og Brannsikring Østlandet AS har et komplett utvalg av brann- og lydklassifiserte stål- og tredører. Alle dørene leveres med brannklassifisert montasje med henhold til den respektive anvisning. Fugemasser som benyttes gir brannmotstand i hele 4 timer.

Ståldørene er norskproduserte og sertifiserte, og leveres både lakkerte, rusfrie og galvaniserte. Tredørene er også norskproduserte, med brannmotstand opptil 60 minutter. Dørene tilpasses målene i hver konstruksjon.

Selskapet utfører også en rekke prosjekter med oppussing av eksisterende dører. På den måten får dørene den brannmotstanden som kreves. Dette er spesielt gunstig for verneverdige dører, eller dører med spesiell estetikk da disse dørene er vanskelig å produsere, men som man gjerne vil bevare.

Olafsen sier at de jobber i en nisje i entreprenørbransjen. Det er en krevende jobb, som krever kompetanse. 

Din trygghet - vårt ansvar

Bygg og Brannsikring Østlandet AS jobber også med branntetting, som er et vanskelig fagfelt som de har tilstrebet gjennom flere år. Ved branntetting av for eksempel rør og kanaler, benyttes produkter som er fleksible for å oppta bevegelser. Ved branntetting av elektro har de funnet metoder slik at tetting mellom hver enkelt kabel blir ordentlig tett mot røyk, ild og gass.

Det benyttes brannmalte mineralullsplater hvor også selve installasjonene brannmales på hver siden. Dette gir unike branntekniske egenskaper, samtidig som estetikken er upåklanderlig. Plastrør sikres med egnede mansjetter, som ekspanderer i takt med at plasten smelter.

Selskapet utfører også brannisolering av lastbærende stålkonstruksjoner, slik at de opprettholder brannmotstand i opptil 120 minutter.

Den rimeligste metoden å isolere stålkonstruksjoner på, er med bruk av mineralullsplater som er mekanisk festet (sveiset) til stålet med såkalte Cup-Heads. Bygg og brannsikring Østlandet AS tar også oppgaven med å brannteknisk prosjektere platedimensjoner. Dette gjøres utfra hvilken brannmotstand som er ønsket, avhengig av hvilken stålprofil som benyttes og utnyttelsesgraden i ulykkestilstand. I nesten alle tilfeller brukes brannmaling.

Alle oppdragene utføres med omfattende dokumentasjon, som består av rapportlister, merkelapper og tegninger påført tettingens identitetsnummer.

Slagordene til selskapet er "Din trygghet – vårt ansvar" og "Kunnskap gir trygghet".

– Kunden skal være trygg på at vi leverer hva vi skal og at de ansatte vet hva de gjør. Alle våre ansatte har yrkesstolthet, og er meget kompetente. Vi har også Sentral godkjenning, og det er ikke mange firmaer innen passiv brannsikring som har dette, sier Olafsen. 

Bygg og brannsikring Østlandet AS

• Bygg og Brannsikring ØstlandetAS ble etablert sommeren 1997 av Bjørn Einar Olafsen.

• Vi er i dag 19 ansatte og holder til på Sem/Tønsberg.

• Spesialisering:
Branntetting av gjennomføringer i brannskiller, rør ventilasjon og elektro.
Brannisolering / Brannmaling, av stålkonstruksjoner mot varme.
Brannmaling av trekonstruksjoner.
Branndører, brannvinduer.
Lydtetting av alle typer konstruksjoner og gjennomføringer.

• Vi arbeider over hele Østlandet, vi er også landsdekkende igjennom vårt medlemskap og eierskap i Protecta AS.

• Våre primære arbeidsoppgaver er Passiv Brannsikring.

• Alle våre ansatte er Sertifiserte montører igjennom BFO, Brannfaglig Fellesorganisasjon og Protecta sine sertifiseringskurs.

• Vi er Godkjent for Ansvarsrett. Vi er et av få firmaer som har denne godkjenningen.

• Vi er medlem i STARTBANK med ID nr. 137798.

• Alle våre produkter er sertifisert i Co Builder, byggenæringens HMS.

Redaksjonen i Tønsbergs Blad har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet