Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Vi bidrar til mer energieffektive løsninger

Annonse fra GK Inneklima AS, avd. Tønsberg

I år feirer GK 55 år. De har gått fra å være en lokal norsk ventilasjonsentreprenør til et ledende nordisk inneklimakonsern. GK Inneklima håndterer all teknikk i bygget. Misjonen er et bedre miljø.

Adresse
H. Wilhelmsens Allè 48, 3105 Tønsberg


Åpningstider
Mandag – fredag: 08:00 – 16:00

GK Inneklima, avdeling Tønsberg er en del av GK, som ble etablert i 1964 av Kristian Nordberg. Han drev en liten bedrift som drev med ventilasjonsentrepriser og eiendom. Tre år senere fikk han følge av Gunnar Karlsen, og firmaet fikk navnet Nordberg og Karlsen A.S. De to drev i felleskap frem til 1981, da de gikk hver sin vei. Gunnar Karlsen overtok driften av selskapets entreprenørdel. Firmaet fikk navnet Gunnar Karlsen (GK), og utviklet grunnlaget for den virksomhet som kjennetegner firmaet i dag.

– Siden oppstarten i 1964 har vi hatt en jevn vekst. I år feirer vi 55 år i bransjen. GK var lenge en ren ventilasjonsentreprenør, men hadde en målbevisst og fremtidsrettet plan om vekst og faglig utvidelse. Først etablerte vi GK Rør AS, deretter GK Elektro AS, som sammen med GK Inneklima AS utgjør GK Gruppen, sier Terje Steigedal. Han er avdelingsleder Vestfold og Buskerud Entreprise på nye bygg.

GK Inneklima AS håndterer all teknikk inne i bygget. De dekker ventilasjon, kuldeteknikk og byggautomasjon. Det innebærer prosjektering, installasjon, styring og integrering av alle tekniske funksjoner i bygget.

Steigedal forteller at de nå satser på bærekraftige og innovative, energieffektive produkter. GK prosjekterer og leverer tekniske løsninger og tjenester for alle typer bygg gjennom hele byggets levertid, og har som mål å være Nordens ledende på tekniske installasjoner i bygg.

I avdelingen i Tønsberg jobber det 30 personer, hvorav to lærlinger (byggventilasjon).

– Vi er stadig på jakt etter folk med rett bakgrunn. Nylig ansatte vi en prosjektleder, men vi søker etter flere dyktige medarbeidere. For oss er det viktig at vi alltid har nok folk. Det ideelle er noen med ingeniørbakgrunn og relatert erfaring. Men vi rekrutterer også rett fra Høgskolen. Det innebærer jo at vi må lære dem opp, men det er mange fordeler med dette. Da former vi dem etter våre prinsipper, sier Steigedal. 

Terje Steigedal og GK Inneklima jobber for et et godt inneklima og bedre miljø.

Jobber for et bedre inneklima

GK Inneklima er alene om å tilby Lindinvent-løsningen i Norge. Med denne løsningen har de hatt stor suksess med å få energibruket i bygget ned.

Behovsstyrt ventilasjon handler om å ventilere etter behov. Kontorer og møterom hos norske organisasjoner står ofte tomme så mye som 60-70 prosent av tiden. Derfor er det ingen vits i å gi full gass på ventilasjonen.

Med behovsstyrt ventilasjon kan du spare mye energi i stedet for å sløse. 

Våre systemer registrerer automatisk om lokalet er i bruk. Det gjelder både åpent landskap, et cellekontor eller et møterom.

Lindinvent har utviklet en løsning med tilluftsventiler i taket, hvor hver ventil har en bevegelsessensor som gir beskjed hvis lyset skal slås av og lufttilførselen senkes til et minimum.

Disse ventilene styrer også temperaturen i bygget samtidig. Det gjelder både varme og kjøling. Hvis bygget for eksempel har radiatorer, kan ventilen gi beskjed om å øke eller senke varmetilførselen til radiatoren. Lindinvent-ventilen kan benyttes både i nye bygg og ved oppgradering av eksisterende anlegg. Systemet tilpasser luftmengden etter hvor mange som er til stede, og flytter ventilasjonsluften dit det til enhver tid er behov.

GK er Norges største byggautomasjon bedrift.

– Vi har jobbet mye med å styrke vår kompetanse innen automasjon. Moderne bygg blir mer og mer kompliserte, og det er viktig for å kunne styre og drifte bygget på riktig måte. Her har vi også strategiske samarbeidspartnere på leverandørsiden, med veldig gode systemer, forteller Steigedal.

Automasjonsløsninger sørger for samspill mellom de tekniske fagene og kan kalles «hjernen» i moderne bygg. For styring, regulering og overvåking av tekniske installasjoner i bygg leverer GK web-baserte SD-anlegg (Sentral Driftskontroll). I moderne bygg er SD-anlegget driftsorganisasjonens viktigste verktøy for effektiv drift. Ventilasjon, varme, kjøling, lysstyring og elektrotekniske systemer samkjøres og melding om driftsforstyrrelse varsles ved hjelp av SD-anlegget.  

For et bedre miljø

GK Inneklima

Velkommen til GK Inneklima! Lars Harald Berntzen (t.v.), Terje Steigedal og Anders Simensen.

GK Inneklima har vært engasjert i flere lokale prosjekter: Tønsberg Stasjon (rehabilitering av 8 etasjer kontorbygg), Rådhuset i Tønsberg og Sæter Eiendoms nye kontorer AJ2.

Nå er de blant annet i gang med undervisningsbygget på Gjennestad Gartnerskole, som oppføres i massivtre og er levert av en norsk produsent.

– Dette prosjektet innebærer at vi må tenke litt annerledes og planlegge nøye. Prosjekteringen inkluderer at vi tegner våre systemer som 3D-modell, som igjen sendes inn til produsenten av massivtre, sier Steigedal.

I tillegg jobber de med nye Kilen Brygge i Sandefjord, som inkluderer 166 leiligheter og nytt ventilasjonsanlegg på terminal syd på Torp flyplass, der GK er totalentreprenøren.

Steigedal vektlegger at den beste reklamen er å gjennomføre gode prosjekter slik at kunden blir fornøyd og at de blir valgt igjen. 

- Vi ønsker å sette oss inn i kundens behov og visjon for bygget, og innfri kundens forventning på en måte som gir maksimal kundeverdi til riktig kostnad, fortsetter han. 

Med lang og bred erfaring og et sterkt navn, har GK den fordel at de er en trygg og solid bedrift som har vært på markedet lenge. De tilbyr komplette løsninger som forenkler kundens hverdag. Hos GK er alt samlet i ett hus, og alt er merket GK.

Bedriften er nærmest landsdekkende, og de innehar kompetanse i alle ledd. De jobber hele tiden med å utvikle seg slik det har gjort siden oppstarten i 1964. Når feirer de 55 år – og fokuset er rettet mot bygg som gir et bedre miljø. 

GK Inneklima AS, avd. Tønsberg

• GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer alt av teknikk til nye og eksisterende næringsbygg.
• Inneklima i nye- og eksisterende næringsbygg er GKs kjerneområde.
• Vi tilbyr tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere, - i hele byggets livssyklus.
• Vi har teknisk kompetanse på høyeste nivå innen fagområdene: ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør, elektro, vannbårne energisystemer, og energi.
• GK har en strategi om nærhet til kunden. Vi skal være tilstede lokalt og samtidig ha fordelen av høy teknisk kompetanse og et godt støtteapparat sentralt.
• Selskapet har siden etableringen i 1964 hatt en dynamisk vekst – til dagens over 3200 ansatte og en omsetning på i over 5 milliarder kroner. Vi er til stede lokalt i hele Norge, Sverige og Danmark.

Redaksjonen i Tønsbergs Blad har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet