Annonsørinnhold fra Havnøy

Hva er dette?

- Vi klarer ikke redde verden, men vi gjør en forskjell

Ikke alle barn vet hva det vil si å vokse opp i et trygt hjem.

Annonsørinnhold fra

- Han sa vi hadde reddet livet hans. 

Anne Christel smiler over bordet hos Havnøy på Nøtterøy. De formidler familieplassering for barn i Vestfold og Telemark, og Anne Christel er én av dem som har åpnet hjemmet sitt. Tatt imot barn som av ulike årsaker trengte et nytt hjem. 

Første gangen for 10 år siden - en gutt som i dag er voksen. Han har i ettertid skjønt hva det betydde å komme til Anne Christel og mannen hennes. 

- Han sa vi hadde reddet livet hans ved at han fikk bo hos oss. 

Anne Christel (t.v) har hatt et tett samarbeid med teamleder i Elisabeth Strømme i mange år. Hun fortsetter i jobben som familiehjem fordi hun ser at det nytter. 

- En givende jobb

Havnøy rekrutterer familier til fosterhjem/familiehjem i Vestfold og Telemark. Familiehjem er et forsterket fosterhjem for barn og unge som har særskilte behov og utfordringer - som trenger ekstra omsorg, trygghet, rammer og oppfølging. Det innebærer at barn får bo hos en familie, tett fulgt opp av et fagteam rundt seg. 

I dag er det mange barn og unge som venter på muligheten til å finne «sin» familie. 

Havnøy

Havnøy er en ideell, privat organisasjon med hovedsete i Vestfold. De har tilbudt familieplasseringer for barn og unge i 40 år. De har kontor på Nøtterøy og i Porsgrunn. 

Adresse Nøtterøy: Kirkeveien 572, 3143 Kjøpmannskjær
Adresse Porsgrunn: Olavsgate 26 (inngang E, 2. etg.) Porsgrunn

Tlf: 33 35 14 00

Her kan du fylle ut kontaktskjema

Få mer info på våre nettsider:  https://www.havnoy.no/

- Dette er virkelig en annerledes jobb. Du får gi og motta mye kjærlighet. Men vi må huske på at dette er en jobb. Vår oppgave er å gjøre disse barna så rustet for voksenlivet som mulig. Gjøre de så lykkelige og trygge de kan bli, forteller Anne Christel.  

Fordi hun i dag har åpnet hjemmet sitt på ny for et nytt barn, velger vi å anonymisere henne av hensyn til barnet. 

- Jeg ser at denne jobben er til nytte, selv om strikken kan bli strukket og det er rom for frustrasjon. Det er alltid de små seirene som vektlegges, sier hun så det lyser varmt i øynene. Hun ler litt av seg selv. 

- Jeg har virkelig lært å senke skuldrene og beholde humoren, selv i stressede situasjoner, forteller hun. 

Hos Havnøy er det flere som Anne Christel. Familier som velger å ta et meningsfullt, lønnet oppdrag ved å tilby et trygt hjem til barn som kommer fra tøffe kår. Barn som trenger ekstra omsorg i hverdagen. 

Her kan du lese mer om familiehjem hos Havnøy

Trygghet i team

- Her på Havnøy er vi gode på systemer og oppfølging. Vår jobb er å være en ressurs for familiehjemmene. Vi skal bidra med veiledning, tett oppfølging, gi faglig påfyll og er tilgjengelige hele døgnet ved behov. Familien og barnet skal oppleve forutsigbarhet og struktur i hverdagen, sier Hege Backen, teamleder ved Havnøy. Hun har jobbet der i 26 år - 12 av disse har vært som teamleder opp mot familiehjem. 

Familiehjemmene inngår i team med hver sin faglige ansvarlige teamleder. Teamlederne har bred kompetanse knyttet til familiehjem, veiledning, familie - og nettverksarbeid. De sørger også for et tett samarbeid med barnehage, skole, barnevernstjenesten, foresatte og andre hjelpeinstanser. 

Hege Backen (bak) og Elisabeth Strømme mener jobben deres er variert, og de jobber hardt for å legge til rette slik at familiehjem og barn har det best mulig.

-  Å være familiehjem kan være krevende, men også helt fantastisk. Men det viktigste er at du ikke står alene med ansvaret. Som familiehjem har du alltid en teamleder å lene deg på. Vi klarer kanskje ikke å gjøre barna til verdens lykkeligste, men sammen kan vi få dem til å klare seg i dagens samfunn. Vi jobber alltid ut i fra barnets beste, forteller Elisabeth Strømme, også teamleder ved Havnøy, der hun har jobbet i snart 33 år. 

- Det er nok derfor vi trives så godt med å jobbe som teamledere. Sammen er vi med på å gjøre en forskjell i noens liv. Det er en sterk pådriver, understreker Hege. 

Her kan du lese mer om familiehjem hos Havnøy

Hovedkontoret til Havnøy ligger på Kjøpmannskjær på Nøtterøy.

Trenger et mangfold av familier

Havnøy er opptatt av å finne familier som evner å ivareta og romme barn, som er tålmodige og kan se ulike utviklingsmuligheter. Havnøy tilbyr opplæring slik at alle familiehjem er rustet for jobben i forkant. I tillegg er det månedlige fagkvelder med andre familiehjem. Der er det rom for påfyll, både faglig og for å utveksle erfaringer med andre i lignende situasjoner. 

- Disse barna har opplevd grov omsorgssvikt. De trenger at noen forstår. Det fins ikke vanskelige barn, men barn som har det vanskelig. Derfor trenger de familier som er rause og har evnen til empati, sier Bjørg Holst, daglig leder ved Havnøy, som understreker at Havnøy og deres teamledere skal være en kontinuerlig ressurs for familiehjemmene.

Vi klarer ikke redde verden i denne jobben, men vi gjør en forskjell

-  I et familiehjem går du på en måte inn i en profesjonell rolle i eget hjem. Det er viktig å huske på, sier hun. 

Bjørg Holst har vært daglig leder for Havnøy siden 1996.

Rekrutterer nye familiehjem

Hvert år mottar Havnøy bortimot 100 henvendelser på barn som trenger familiehjem. I dag er det ikke nok hjem for å dekke alle disse henvendelsene.  

Før man blir familiehjem går en gjennom en grundig vurderings- og klargjøringsprosess i form av samtaler, intervjuing og opplæringskurs. Ofte ønsker barnevernet at det er to voksne i familien, men enslige kan være aktuelt for noen. De ansatte ved Havnøy ønsker å bli godt kjent med familiene som henvender seg, slik at de kan finne barn som matcher familien på best mulig måte. Du må levere politi - og helseattest. Å jobbe som omsorgsperson i familiehjem er lønnet arbeid. 

- Vi fungerer som et reservehjem i en vanskelig periode, og vi har opplevd å være med på fantastiske reiser, ha tøffe tak, men kommet styrket ut. Det er vidunderlig å se endringer der et barn har gått fra å være mye alene til å glede seg over den første bursdagen med alle i klassen rundt seg. Vi klarer ikke redde verden i denne jobben, men vi gjør en forskjell, sier Anne Christel.

Hun forteller at det hele startet med en radioreklame om familiehjem på ferjen mellom Horten og Moss. Havnøy var avsender, og de skjønte at det var et stort behov for familiehjem - et behov de kunne bidra å fylle. Siden har de åpnet dørene for to barn via Havnøy.

- Vi har valgt å fortsette som familiehjem fordi vi får så god oppfølging fra Havnøy. Det er et tett og fint samarbeid mellom oss og vår teamleder, Elisabeth. Vi lærer masse og får støtte underveis, understreker Anne Christel. 

Nysgjerrig på familiehjem? Les mer her

Havnøy er en ideell, privat organisasjon i Vestfold og Telemark. De har tilbudt familieplasseringer for barn og unge i 40 år.

Del artikkelen på Facebook