Annonsørinnhold i samarbeid med NorBetong AS, avd. Tønsberg

Hva er dette?

 
 

Betong - Kortreist og solid

Det har gått med en del tusen kubikk med betong siden NorBetong AS ble etablert i 1983. Bedriften sørger fortsatt for et solid grunnlag i distriktet. Ønsker du å skape noe som varer og som du ikke må vedlikeholde titt og ofte, da velger du betong. Av den enkle grunn at betong tåler alt.

Annonsørinnhold i samarbeid med NorBetong AS, avd. Tønsberg

NorBetong AS, avd. Tønsberg

Betong er i dag verdens desidert viktigste byggemateriale. Den brukes mer enn noe annet menneskeskapt materiale, og det anslås at det brukes dobbelt så mye betong som andre byggematerialer til sammen.

NorBetong er en av Norges ledende leverandører av ferdigbetong. Selskapet ble etablert i 1996, og har et nettverk av betongfabrikker som dekker de fleste markedene i Sør-Norge. I tillegg disponerer NorBetong flere mobile fabrikker som kan settes opp for leveranse til store, krevende prosjekter og til prosjekter der leveringsmulighetene for øvrig ikke er tilstrekkelige.

NorBetong Tønsberg har sentral beliggenhet på Stensarmen. Det er en gunstig plassering med tanke på den store byggeaktiviteten som er i Tønsberg og omegn, både på fastland og øyene. Transportbilene fra NorBetong går i jevn skytteltrafikk fra Stensarmen og ut til leveringsstedene.

– Betongen vår produseres av kortreiste norske råvarer. Sement fra Norcem, Brevik, sand fra Svelviksand og pukk fra Veistein på Tanarød. Dette gir samlet en betong med lavt karbonavtrykk. Sammen med kort transport gir dette en mer miljøvennlig betong, sier Lars Olav Trollstøl, regionsjef i Vestfold og Telemark.

I avdelingen i Tønsberg er det totalt ti ansatte, som alle er tilknyttet virksomheten med transportdelen. Én av de ansatte har vært med siden oppstart, og er nå inne i sitt siste år før han trer inn i pensjonistenes rekker til sommeren.

Trollstøl forteller at det er et godt arbeidsmiljø og god stemning i produksjonslokalene.

NorBetong leverer ferdigbetong til store og små bygg- og anleggsprosjekter. De leverer til både private og proffe kunder.

I Norge startet sementindustrien for alvor i 1888. Betong har naturligvis utviklet seg en god del siden den gang. Det som ikke har endret seg, er at betong er et materiale med lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Det er også et estetisk vakkert bygningsmateriale, som stadig vekk kommer tilbake på moten. Betong er også svært fleksibelt og kan varieres i det uendelige. I tillegg er det også svært slitesterkt og brannhemmende, og egner seg i bygg som er utsatt for tunge belastninger. 

Atle Lunghaug (t.v.) og Einar Solum jobber i tårnet og sørger for å blande betong.

God betong er for bestandig

Det er kun fantasien som setter grenser for hva du kan bygge med betong, og prosjektene kan være i alle størrelser. Det er likevel en del ting du må tenke gjennom før du setter i gang med prosjektet ditt. NorBetong får ofte henvendelser med spørsmål om hva som er best, hvor mye og om levering. Da stiller medarbeiderne i NorBetong gjerne opp, og hjelper deg med å velge rett, enten du trenger standardbetong eller spesialresepter, enten du er proff eller privatkunde. De sørger for at ferdigbetongen du velger kommer dit den skal, når den skal.

Trollstøl og NorBetong er ikke i tvil: Skal du skape noe som varer og som du ikke stadig må vedlikeholde, ja, da velger du betong. Grunnen er enkel: Betong tåler alt – alltid!

Hva slags betong du skal velge kommer an på hva du skal støpe og på hvilken måte betongen skal leveres. Det er forskjell på betong som skal brukes til hus og til garasje. Det spiller også en rolle om betongen bare skal dumpes der bilen står, eller om den skal pumpes 50 meter med slanger.

Betongfakta

Betong består av tre hovedkomponenter: Sement, tilslag (pukk, grus, sand) og vann. Disse blandes etter ulike resepter avhengig av bruk. 

Noen viktige egenskaper kan variere:
• Konsistensen, avhengig av hva som skal støpes og hvordan.
• Styrken, eller fasthetsklasse, avhengig av hvor mye betongen skal tåle av belastninger.
• Vanntetthet. Noen konstruksjoner skal f.eks. stå i vann (brygge, plattform osv.).
• Frostbestandighet, om betongen skal brukes utendørs og/eller i salt-eksponerte omgivelser.
• Håndteringstiden - tiden fram til betongen begynner å herde. Avhengig av temperatur og transporttid. Ulike tilsetningsstoffer kan brukes for å oppnå spesielle egenskaper.

"God betong er bestandig" sies det. Med det mener NorBetong at en betongkonstruksjon skal ha den levetid den er planlagt for, uten nødvendige og kostbare vedlikeholdsarbeider. Med NorBetongs kunnskap er dette fullt mulig. Rent samfunnsmessig dreier det seg om besparelser av virkelig store beløp. Betongens konkurransefortrinn er den store fleksibiliteten med hensyn til kvalitetstilpassing og utførelse. Det er i brukerens interesse at produktet eller byggverk skal ha god funksjon over en ønsket livslengde og lave vedlikeholdskostnader. Dette har betong gode forutsetninger for.

Betong er et godt miljøvalg i mange konstruksjoner. Det sikrer lang levetid, har lavt vedlikeholdsbehov og kan gi gode løsninger som sparer energi til kjøling og oppvarming.

For å sikre at skader ikke oppstår, er det viktig at produsenter, utførende og rådgivere har tilstrekkelig kunnskap om de egenskaper som gjør betongen bestandig.

For byggherren vil det være en viktig forutsetning at det valgte byggematerialet beholder sin styrke og sitt utseende over den forutsatte livslengde uten store vedlikeholdsutgifter. Betong har gode forutsetninger for å tilfredsstille dette og har tradisjonelt blitt oppfattet som et nærmest evigvarende og vedlikeholdsfritt materiale. Senere års erfaringer har vist at dette ikke alltid er tilfellet. Feil betongsammensetning og mangelfull utførelse kan resultere i nedbryting over tid og kan forårsake kostbare reparasjoner.

Betong er et materiale som brukes til ulike formål innenfor bygg- og anleggsområdet. De miljøpåkjenningene som betong utsettes for vil derfor være av både forskjellig art og styrke. Et økende krav til kostnadseffektivitet fører til at nye produksjons- og produktkrav øker behovet for å spesialtilpasse betongreseptene.

Betong har vært grunnlaget i samfunnet i tusenvis av år. Den har blitt brukt til bygninger og veier. Bygg i betong er holdbare. De motstår branner, ekstremvær og livets slitasje. Betong kan også gjenvinnes: Nye konstruksjonsmaterialer gir nye muligheter.

Hans Halvor Røyne er klar for nok en utkjøring med betong.

Vi bygger for den lokale utviklingen

NorBetong har også rettet blikket mot fremtiden. De ønsker ikke bare at bygningene de leverer materiale til skal stå lenge. Karbonutslipper fra betong kommer i hovedsak fra sementen. Sammen med sin sementleverandør Norcem, Brevik, har NorBetong en visjon om null CO2-utslipp i produktets levetid innen 2030. 

Også lokalt er fokuset på miljø stort. NorBetongs produksjonsanlegg er utformet på en måte som minimerer lokal miljøpåvirkning. Gjennom vanning av tilslag, bruk av bindemiddel og smart oppbevaring minimerer de spredning av støv til nærmiljøet.

Systematisk drift av vaskeanlegg med sedimenteringsbasseng sikrer kontroll på vann og slam, og legger til rette for å lukke vannkretsløpet ved stasjonene. I dag gjenbruker alle NorBetongs stasjoner vann til vasking av biler, og målsetningen er null utslipp. 

NorBetong er opptatt av kontinuerlig forbedring, og jobber aktivt med å redusere miljøpåvirkningen fra sine produksjonsanlegg.

Gjennom årene har NorBetong levert til en rekke store og små prosjekter. Noen utmerker seg med utsøkt håndverk og flotte betongdetaljer. Andre imponerer med sin størrelse, mens andre igjen vitner om ingeniørarbeid i særklasse. På merittlisten står blant annet Holmestrand Stasjon, Farrisbrua i Larvik, Færder nasjonalparksenter på Tjøme og Kalnes Brygge i Tønsberg.

Når NorBetongs store og moderne betongbiler og betongpumper kommer kjørende vet du at det er kvalitet som blir levert. Så skal du i gang med et prosjekt og ønsker å bygge noe som varer og som krever lite og sjeldent vedlikehold? Da er betong rett for deg.

For som NorBetong sier: Betong. Tåler alt. Alltid!

NorBetong FAQ om betong

Hvilken betong skal jeg velge?
Det kommer an på hva du skal støpe og på hvilken måte betongen skal leveres. Det er forskjell på betong som skal brukes til hus og til garasje.

Det spiller også en rolle om betongen bare skal dumpes der bilen står, eller om den skal pumpes 50 meter i slanger.

Inne kan du bruke en B30 M60. Til garasje bør du bruke en B35 MF45. Støper du en vanlig plate og bruker bil med hydraulisk renne eller bånd kan du bruke 22mm stein. Skal betongen pumpes bør du bruke 16mm stein og redusere steinmengden med minimum 25%, er det mer en 25 meter slanger bør du reduser steinmengden med 50%

Kan betong leveres med armering?
Ja det kan den. Antall kilo armering/m3 kommer an på hvor tykt du støper og hva du skal belaste gulvet med siden. Det er forskjell på en terrasse og et industrigulv.

Trenger jeg armering hvis jeg skal støpe et garasjegolv?
Du trenger ikke armeringsnett om du bruker fiberarmering i betongen, men da må du støpe minimum 120mm tykt

Når må jeg bestille?
Minst 3-5 dager før du skal støpe, enda før i sommersesongen. Jo tidligere du bestiller, dess lettere blir det å få betongen når du ønsker.

Hvor store lass med betong leverer dere?
Vanlig bil 7m3 / Båndbil 6m3 / Bil med hydraulisk renne 7m3 / Pumpemixer maks 4m3 - og så "forsvinner" det inntil 0,5m3 i pumpa / slangen.

Hva må jeg passe på?
Fersk betong er etsende. Husk støvler, langbukser som går utenpå stølvene, hansker og vernebriller ved mottak. Får du betong på huden, skyll øyeblikkelig i rikelig med vann.

NorBetong AS

• NorBetong er en av Norges ledende leverandører av ferdigbetong.
• NorBetong leverer ferdigbetong til store og små bygg- og anleggsprosjekter i mesteparten av Sør-Norge.
• Våre medarbeidere hjelper deg med å velge rett, enten du trenger standardbetong eller spesialresepter, enten du er proff eller privatkunde.
• Vi sørger for at ferdigbetongen du velger kommer dit den skal når den skal. Så hvis du vil skape noe som varer og som du ikke stadig må vedlikeholde? Da velger du betong fordi betong tåler alt. Alltid.
• Selskapet har et nettverk av betongfabrikker som dekker de fleste markedene i Sør-Norge.
• I tillegg disponerer NorBetong flere mobile fabrikker som kan settes opp for leveranser til store, krevende prosjekter – eller til prosjekter der leveringsmulighetene for øvrig ikke er tilstrekkelige.
• NorBetongs sterke posisjon i ferdigbetongmarkedet støtter seg på en sterk teknisk og teknologisk kompetanse på produksjon og levering av betong til bygge- og anleggsmarkedet.
• Norbetong er en er en del av HeidelbergCement Group, som er en global markedsleder innen tilslag, og en fremtredende aktør innen områdene sement, betong og andre tilhørende aktiviteter. Gruppen er en av verdens største produsenter av byggematerialer og har ca. 59 000 ansatte i 60 land.

Del artikkelen på Facebook