Annonsørinnhold i samarbeid med Bygg og brannsikring Østlandet AS

Hva er dette?

 
 

Din trygghet – vårt ansvar

I 2017 ble det registrert 3079 bygningsbranner i Norge. Jobben til de ansatte i Bygg og Brannsikring Østlandet AS fører ikke til færre branner, men begrenser omfanget. Deres kunnskap om faget gir trygghet for kundene.

Annonsørinnhold i samarbeid med Bygg og brannsikring Østlandet AS

Bygg og brannsikring Østlandet AS

Bjørn Einar Olafsen var med på etableringen av Bygg og Brannsikring Østlandet AS i 1997. Han har mer enn 25 års erfaring innen brannsikring, og vet hvordan bygningene skal gjøre sikrere.

– Jobben vår medfører ikke færre branner, men den bidrar til begrensning av omfanget av en eventuell brann. Vårt arbeid består av muligheten til å stoppe brannen i rommet der den starter, sier han.

Bygg og Brannsikring Østlandet AS er i dag 19 ansatte. Selskapet utfører tjenester innen branndører, brannmaling, branntetting og brannisolering.

Oppdragene gjelder nybygg, rehabilitering og kontroll av bygninger.

De påtar seg kun jobber rettet mot entreprenørbransjen og jobber i hovedsak på Østlandet. Olafsen forteller at de utfører oppdrag også andre steder i Vestfold samt Buskerud og Telemark.

Referanselisten er lang, og inkluderer blant annet Nationaltheatret Stasjon, Kaldnes Dockside, Helsesenteret Horten Sykehus, KNA-hotellet i Oslo, Kongseik ungdomsskole, Foyntaket, Torp Sandefjord Lufthavn og Per Gynt Hotel & Spiseri. 

Bjørn Einar Olafsen startet Bygg og brannsikring Østlandet AS i 1997

Brannsikker hverdag

Jobbene som utføres av kunnskapsrike, erfarne og dyktige montører.

– Vi har en rekke faste kunder som bruker også igjen og igjen. Da ber de gjerne om samme montør som har utført jobben tidligere, siden de fikk god kjemi og vedkommende utførte en god jobb, sier Olafsen.

Montørene jobber nesten i det skjulte. De utfører et arbeid som ikke er synlig i hverdagen, men som bidrar til å gjøre den tryggere.

Bygg og Brannsikring Østlandet AS har et komplett utvalg av brann- og lydklassifiserte stål- og tredører. Alle dørene leveres med brannklassifisert montasje med henhold til den respektive anvisning. Fugemasser som benyttes gir brannmotstand i hele 4 timer.

Ståldørene er norskproduserte og sertifiserte, og leveres både lakkerte, rusfrie og galvaniserte. Tredørene er også norskproduserte, med brannmotstand opptil 60 minutter. Dørene tilpasses målene i hver konstruksjon.

Selskapet utfører også en rekke prosjekter med oppussing av eksisterende dører. På den måten får dørene den brannmotstanden som kreves. Dette er spesielt gunstig for verneverdige dører, eller dører med spesiell estetikk da disse dørene er vanskelig å produsere, men som man gjerne vil bevare.

Olafsen sier at de jobber i en nisje i entreprenørbransjen. Det er en krevende jobb, som krever kompetanse. 

 

Din trygghet - vårt ansvar

Bygg og Brannsikring Østlandet AS jobber også med branntetting, som er et vanskelig fagfelt som de har tilstrebet gjennom flere år. Ved branntetting av for eksempel rør og kanaler, benyttes produkter som er fleksible for å oppta bevegelser. Ved branntetting av elektro har de funnet metoder slik at tetting mellom hver enkelt kabel blir ordentlig tett mot røyk, ild og gass.

Det benyttes brannmalte mineralullsplater hvor også selve installasjonene brannmales på hver siden. Dette gir unike branntekniske egenskaper, samtidig som estetikken er upåklanderlig. Plastrør sikres med egnede mansjetter, som ekspanderer i takt med at plasten smelter.

Selskapet utfører også brannisolering av lastbærende stålkonstruksjoner, slik at de opprettholder brannmotstand i opptil 120 minutter.

Den rimeligste metoden å isolere stålkonstruksjoner på, er med bruk av mineralullsplater som er mekanisk festet (sveiset) til stålet med såkalte Cup-Heads. Bygg og brannsikring Østlandet AS tar også oppgaven med å brannteknisk prosjektere platedimensjoner. Dette gjøres utfra hvilken brannmotstand som er ønsket, avhengig av hvilken stålprofil som benyttes og utnyttelsesgraden i ulykkestilstand. I nesten alle tilfeller brukes brannmaling.

Alle oppdragene utføres med omfattende dokumentasjon, som består av rapportlister, merkelapper og tegninger påført tettingens identitetsnummer.

Slagordene til selskapet er "Din trygghet – vårt ansvar" og "Kunnskap gir trygghet".

– Kunden skal være trygg på at vi leverer hva vi skal og at de ansatte vet hva de gjør. Alle våre ansatte har yrkesstolthet, og er meget kompetente. Vi har også Sentral godkjenning, og det er ikke mange firmaer innen passiv brannsikring som har dette, sier Olafsen. 

Bygg og brannsikring Østlandet AS

• Bygg og Brannsikring ØstlandetAS ble etablert sommeren 1997 av Bjørn Einar Olafsen.

• Vi er i dag 19 ansatte og holder til på Sem/Tønsberg.

• Spesialisering:
Branntetting av gjennomføringer i brannskiller, rør ventilasjon og elektro.
Brannisolering / Brannmaling, av stålkonstruksjoner mot varme.
Brannmaling av trekonstruksjoner.
Branndører, brannvinduer.
Lydtetting av alle typer konstruksjoner og gjennomføringer.

• Vi arbeider over hele Østlandet, vi er også landsdekkende igjennom vårt medlemskap og eierskap i Protecta AS.

• Våre primære arbeidsoppgaver er Passiv Brannsikring.

• Alle våre ansatte er Sertifiserte montører igjennom BFO, Brannfaglig Fellesorganisasjon og Protecta sine sertifiseringskurs.

• Vi er Godkjent for Ansvarsrett. Vi er et av få firmaer som har denne godkjenningen.

• Vi er medlem i STARTBANK med ID nr. 137798.

• Alle våre produkter er sertifisert i Co Builder, byggenæringens HMS.

Del artikkelen på Facebook