Annonsørinnhold i samarbeid med WSP Norge AS

Hva er dette?

 
 

Et lokalt selskap som tenker internasjonalt

WSP har blikket rettet mot fremtiden. Det innebærer en sterk satsing på den yngre garde. Kombinert med erfarne prosjektledere skal de utforme bærekraftige samfunn. Nå er de på jakt etter nye medarbeidere.

Annonsørinnhold i samarbeid med WSP Norge AS

WSP Norge AS

WSP bistår byggherrer og kunder i bygg- og anleggsbransjen med den kompetansen og ekspertisen som kundene mangler. Sammen planlegger og utformer de et bærekraftig samfunn som er rustet for fremtiden.

– Vi har kompetansen til å ta hele utviklings- og byggherreansvaret om det er ønskelig. Dette inkluderer også prosjektledelse, sier Gjermund Kaupang, avdelingsleder for WSP i Tønsberg.

Han har vært ansatt i WSP siden 2014, og overtok rollen som avdelingsleder i september 2018. Kaupang er utdannet byggmester, har gått Teknisk Fagskole og drevet som selvstendig næringsdrivende i fem år. Med andre ord har han en allsidig erfaring fra bransjen.

I løpet av de årene Kaupang har jobbet i WSP har han opplevd både endringer og vekst. Den store endringen nå er at WSP Norge har fusjonert med datterselskapet WSP Engineering AS, og tilbyr nå både prosjektering, rådgiving og prosjektledelse innenfor ett selskap. 

– Fusjonen har ingen praktisk betydning for kundene våre, annet enn et skifte av organisasjonsnummer. Nå jobber vi tverrfaglig, har alt under ett tak og kan tilby en komplett pakke til utbygger. Vi kan ta oss av alt fra regulering av området til å tegne og prosjektere bygget, skaffe entreprenører/byggmestre til å bygge det og følge opp hele prosjektet, forteller Kaupang.

På kontoret i Storgata 38 i Tønsberg jobber det totalt 17 medarbeidere innen feltet prosjektledelse. Siste tilskudd er en nyutdannet fra MBU på Ås, med utdannelse innen eiendom, jus og plan- og bygningsrett.

Fra februar flytter rådgivermiljøet som i dag sitter på Revetal inn i lokalene i Storgaten 38. WSP vil da være samlet i Tønsberg med totalt 29 medarbeidere. 

Kaupang er tydelig på at selskapet skal fortsette å vokse, og da trenger de flere medarbeidere. De har behov for rådgivere innenfor prosjektering, som dekker feltene konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk, brannrådgivning og GEO-teknikk.

– Prosjektledelse og ledelse er områder vi har størst fokus på. Vi trenger derfor også prosjektledere med erfaring og engasjement, og som kan påta seg prosjektsjefoppgaver. Vi har en rekke store prosjekter på gang, og trenger folk, sier avdelingsleder. 

Gjermund Kaupang (t.v.) og Åsmund Strandgård i WSP Tønsberg søker nye medarbeidere!

Sammen er vi sterkere

Avdelingen i Tønsberg består av et jevnt antall menn og kvinner, alle med variert faglig bakgrunn. Kaupang er fornøyd med det høye antall kvinner. Han forteller at WSP er ute etter dyktige personer som passer inn og det er en like stor andel kvinner som tilfredsstiller de kriteriene de er ute etter.

WSP ønsker også å satse på de unge og ferske. De ser viktigheten av å løfte frem unge og fremadstormende mennesker innenfor bransjen. Kaupang trekker frem fordelene med å kombinere ny tenkning fra unge mennesker og erfaringen fra de mer rutinerte.

– De unge ser ting med nye øyne, de er oppvokst i den digitale verden, som gir et fortrinn den eldre generasjonen kan dra nytte av. Vi er opptatt av at de unge skal delta aktivt i prosjektene, fortsetter han.

Hos WSP har de ikke tro på at én person kan løse komplekse prosjekter. De setter sammen et lag som består av flere personer med unik fagkompetanse. Sammen gjør de en utmerket jobb. Når kunden tar kontakt med WSP, ønsker WSP å selge et team, ikke bare én person. Etterspørselen på prosjektteam kontra enkeltstående prosjektleder er økende.

WSP i Tønsberg kan levere alle prosjektroller, i tillegg til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø(SHA), ansvarlig søker, advokatbistand og økonomistyring.

Når WSP bidrar med et prosjektteam avgjør de selv hvem som deltar på prosjektet, og setter sammen de ressursene som skal til for at kunden får dekket sitt behov, uten at kostnaden øker. Her er de flinke til å kombinere unge og de mer erfarne. De unge bidrar med nytenkning og de eldre med rutine og erfaring. Prosjektteamet ledes av en prosjektleder, slik at kunden har én person å forholde seg til.

– På kontoret er det fokus på at alle deltar som et lag og ikke som enkeltindivider. Det avholdes en rekke kurs og faste kontormøter hvor vi utveksler erfaring og kunnskap. Vi har høy kompetanse innen de feltene vi jobber, sier Kaupang. 

WSPs verdier

1. Vi verdsetter hverandre og omdømmet vårt.
2. Vi handler lokalt og tenker internasjonalt.
3. Vi er fremtidsrettede og utfordrer det etablerte.
4. Vi dyrker samhandling i alt vi gjør.
5. Vi har tillit til våre kolleger og tar alltid ansvar for våre handlinger. 

Gjermund Kaupang (t.v.) og Åsmund Strandgård er stolte av WSP og selskapets verdier.

For å lykkes enda mer må man tenke annerledes

WSP er fremtidsrettet og utfordrer gjerne det etablerte. Kaupang forteller at i WSP er de bevisste på dette og stiller gjerne spørsmål om hvordan ting kan gjøres på en annen måte enn hva de er vant med.

– Det er lett å gå i de samme sporene. Her er vi alltid åpne for å tenke annerledes. Derfor er det flott å ha en blanding av unge og eldre og menn og kvinner. Da blir det balanse. Unge tenker annerledes enn eldre og kvinner annerledes enn menn, fortsetter han.

Den stadig økende arbeidsmengden betyr at WSP i Tønsberg har lykkes med strategien sin. De har et godt rykte og renommé, og får ofte tilbakemeldinger på at de er blitt anbefalt av tidligere og eksisterende kunder.

Gjengen i Tønsberg er opptatt av å ha en lokal arbeidsplass, med et godt miljø som det er godt å komme til. Det har selvfølgelig resultert i en rekke lokale prosjekter.

På oppdragslisten står blant annet Razzle Dazzle ungdomskole i Bamble kommune. Her er WSP prosjektleder på vegne av kommunen og bistår i ansettelsesprosessen og i den samspilte forprosessen.

Det samme gjelder for prosjekt Flesberg 2019, som blant annet inkluderer en skole i massivtre, med svømme- og idrettshall.

I tillegg har WSP prosjektledelsen på Sten & Strøm Gullskogen og bistår med områdeplan på Teie Torg.

WSP og Kaupang ser fremover og gleder seg til å tiltrekke, utvikle, engasjere og beholde de beste fagfolkene i bransjen. Nå jakter de på nye medarbeidere som kan være med og utvikle WSP i Tønsberg videre. 

WSP Norge AS

• WSP er et internasjonalt anerkjent rådgiverselskap med over 48 000 merarbeidere i mer enn 40 land. Vår fleksibilitet og tilgang på verdensomspennende kompetanse gjør at vi kan tilby skreddersydde løsninger og hjelpe kundene våre med å gjennomføre de mest komplekse prosjekter.
• Å handle lokalt betyr at vi er til stede i våre lokalsamfunn, og at vi tilpasser oss kundene våre og de lokale markedene vi opererer i. WSP har kontorer fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, og totalt 600 medarbeidere.
• Vi har kompetanse på kontoret i Tønsberg til å ta hele utviklings- og byggherreansvaret (inkludert prosjektledelse) hvis det er ønskelig.
• Vår viktigste rolle i bygg- og anleggsprosjektene er å bistå med høy kompetanse i de roller som de ulike byggherrene/kundene ikke selv har ansatt eller leid inn.
• Vår enkle struktur og forretningsmodell gjør oss i stand til kontinuerlig å utvide vårt tjenestetilbud og vår geografiske rekkevidde.
• Vi er problemløsere som utvikler, forbedrer, moderniserer og utmerker oss. Vi stiller spørsmål, ser på komplekse problemstillinger fra forskjellige vinkler, følger med på utvikling og trender, og finner løsninger som kan bryte paradigmer.
• Vi omfavner endringer og er kompromissløst opptatt av å yte vårt aller beste, fordi våre løsninger er med på å forme morgendagens samfunn.
• Vi ansetter unge medarbeidere og studenter for å bygge kompetanse for framtiden.
• Vi ønsker å ansette flere prosjektlederressurser med solid bakgrunn, gjerne med lengre erfaring fra offentlig forvaltning eller offentlige prosjekter.

Del artikkelen på Facebook