Annonsørinnhold i samarbeid med PET Installasjon

Hva er dette?

 
 

Ett av byens eldste elektroinstallasjonsfirmaer

PET Installasjon er et velkjent navn i Tønsberg og omegn. Firmaet har vært i drift siden 1982 og er ett av byens eldste elektroinstallasjonsfirmaer.

Annonsørinnhold i samarbeid med PET Installasjon

PET Installasjon

– Vi utfører alt av elektroinstallasjoner i industri, næring, boligbygging og private boliger. I tillegg utfører vi el-kontroller, befaring, serviceoppdrag, automasjon, alarm og tele/data, sier Knut Erik Petterson, daglig leder.

Firmaet har i dag 37 ansatte og tar hvert år inn nye lærlinger. Nå er det fem nye lærlinger som skal få opplæring innen elektroinstallasjoner. De kommer til å få en variert og spennende hverdag, hvor de får bryne seg på det meste.

– Vi prøver å ansette alle som går i lære hos oss. Siden vi er en godkjent lærebedrift er det viktig at vi tar vår del av ansvaret. Lærlinger er også en fin måte å forme egne ansatte på. For å få dyktige fagfolk har vi sett at dette er den beste måten å gjøre det på, sier Petterson.

PET Installasjon jobber hovedsakelig i Tønsberg og omegn. De ønsker å være din lokale elektriker, og har bygd seg opp en solid kundebase i løpet av de 36 årene de har vært i drift. 

Knut Erik Petterson, Tor-Sverre Jensen, Pål Tvede Eriksen, Freddy Johansen og Truls Enge (fra venstre) hos Pet Installasjon

Husk el-kontroll 

For installatørene betyr det en hektisk arbeidsdag. De er med fra planlegging, gjennomføring og fram til endelig kontroll av ferdig installert anlegg. Enten de har utført en stor eller liten jobb så vil du som kunde få overlevert dokumentasjon på at alt er forskriftsmessig gjort.

PET Installasjon holder til på Kilen i Tønsberg, hvor de også har en stor butikk som selger elektromateriell, lys og varme. De er forhandlere av de fleste produsenter.

Som huseier er du som har ansvaret for det elektriske anlegget. Petterson anbefaler derfor at alle huseiere, enten huset er nytt eller gammelt, sørger for at anlegget hele tiden er i orden. Dette gjøres ved å utføre jevnlige el-kontroller. Da vil en godkjent elektriker komme hjem for å sjekke at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand. Oppdager de feil eller mangler, kan de gjøre nødvendige utbedringer. 

Demmis Lundhaug sørger for at sikringsskapet er i forskriftsmessig stand

Råd fra eksperten

Flere forsikringsselskaper gir rabatt når man har papirer på at en autorisert elektriker har tatt el-kontroll på boligen. Feil i el-anlegget er ikke bare farlig for deg som bruker, men kan skade dyrt elektronisk utstyr. Jordfeilbrytere, overspenningsvern, moderne sikringsskap med vippebrytere, ny kabling og kurser tilpasset bruk er eksempler på noen av de vanligste tiltakene mange gjør for å øke sikkerheten i el-anlegget.

– Jeg anbefaler også at man vurdere komfyrvakt, sier Petterson.

I elektriske anlegg som er nye etter 2010 er det krav om komfyrvakt. Det betyr at det skal være installert som en del av det faste elektriske anlegget. Har du et kjøkken som er eldre enn dette, bør du få en godkjent elektrikere til å montere komfyrvakt.

Det finnes to ulike typer komfyrvakt: De som skal kobles til via ledning i stikkontakt og de som skal kobles til det faste elektriske anlegget. Disse fungerer likt og har samme kvalitet.

– Vi står for kvalitet i alle oppdragene vi utfører. Både våre installatører har bred kompetanse og våre produkter er velkjente merker, så vi kan komme med de beste løsninger for ditt prosjekt, sier Petterson.

Hos PET Installasjon er kundene i trygge hender. Det har de vært siden 1982! 

Tørrkoking på komfyren

• Tørrkoking på komfyren er årsak til omtrent 12 prosent av alle boligbranner her i landet.

• I tillegg kommer feil på elektriske komfyrer som også kan resultere i brann.

• For å unngå denne brannfaren er løsningen å installere en komfyrvakt som sørger for at det bare er strøm på komfyren når den er i bruk. Komfyrvakten passer på komfyren om vi skulle glemme å slå av plater eller stekeovn. Komfyrvakten kan også ha tidsur som hindrer barn i å skru på komfyren og brenne seg.

• Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter. Sensoren plasseres på veggen over komfyren og strømbryteren monteres bak komfyren inni kjøkkeninnredningen. Det er altså bare sensoren som er synlig når komfyrvakten er montert. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utsløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

• Siden 2011 har det vært påbudt å installere komfyrvakt i alle nye boliger eller i følge med rehabilitering av kjøkken. Men brannfaren er ikke mindre i eldre boliger, og det er derfor svært viktig å installere komfyrvakt uansett. Både barn, unge og eldre kan fort glemme å slå av komfyren.

Kilde: Sikkerhverdag.no 

PET Installasjon

• PET Installasjon as er et av Tønsbergs eldste elektroinstallasjonsfirmaer.

• Vi holder til i moderne lokaler i Halvdan Wilhelmsens Allé på Kilen i Tønsberg.

• Vi utfører alt innenfor elektro, alarm og tele/data.

• Vi utfører alt av elektroinstallasjoner i private hjem, industri, næring og boligbygging.

• Vi har en butikk som selger elektromateriell, lys og varme. Vi er forhandlere for de fleste produsenter. Butikken er lokalisert i Halvdan Wilhelmsens Allé 37 på Kilen i Tønsberg.

• Vi er en godkjent opplæringsbedrift og tar inn nye lærlinger hvert år.

Del artikkelen på Facebook