Annonsørinnhold i samarbeid med Tore Haraldstad & Co AS

Hva er dette?

 
 

Familiebedriften som har gravd i over 50 år

Brødrene Svenn, Jon og Jørn Haraldstad ble i tidlig alder interessert i maskiner og lastebiler. De var gjerne med og tok i et tak når Tore var ute på oppdrag. Tore Haraldstad ble etablert i 1966, og de graver fortsatt for den lokale utviklingen.

Annonsørinnhold i samarbeid med Tore Haraldstad & Co AS

Tore Haraldstad & Co AS

Tore Haraldstad vokste opp på en gård, og fikk tidlig interesse for gravemaskiner og lastebiler. I 1966 startet han et enkelpersonforetak slik at han kunne jobbe fulltid med det han trivdes best med.

– Jeg ble med i selskapet i 1999, og da endret vi selskapet til et aksjeselskap. Brødrene min er også med. Jørn kjører lastebil og Jon gravemaskin, forteller Svenn Haraldstad, daglig leder.

Han legger til at det ikke er noe problem å jobbe med brødrene, selv om det blir noen diskusjoner innimellom.

– Det er slik det skal være. Vi kommer alltid frem til den beste løsningen til slutt. Det er godt å spille på lag med noen man stoler på, smiler Svenn.

I 2005 ble prosjektleder og maskinfører Jan Erik Bjerke-Nilsen med på laget, som til sammen består av 12 ansatte. Det er også med to lærlinger, som begge begynte læretiden i 2018. Én av lærlingene er tredje generasjon Haraldstad.

Både Svenn og Jan Erik understreker at rekruttering er viktig for bransjen, som er avhengig av å få inn dyktige folk. Derfor har de bestandig hatt lærlinger og utplasseringselever fra ungdomsskole og videregående. Etter fullført læretid er det gode muligheter for å få fast ansettelse i selskapet.

– Jeg gikk selv læretiden min her. Det samme gjorde Knut Ole, Christoffer, Ole Marius og Sigve, som alle er hos oss i dag. Vi har hele tiden behov for dyktige fagfolk, og søker for tiden spesielt etter medarbeidere med erfaring fra vann- og avløp, sier Jan Erik. 

Bedriften har også vært så heldige å rekruttere medarbeidere via Nav, med litt andre bakgrunner, som har funnet seg godt til rette i anleggsbransjen. Svenn og Jan Erik er opptatt av å gi alle en sjanse, så lenge de har en god holdning og viser interesse for faget. 

- Hos oss er det god stemning og høyt under taket, sier Svenn. 

Vinter som sommer - Jørn Haraldstad er alltid på farten med sin Mercedes tippbil.

En bred og variert kundemasse

Tore Haraldstad & Co AS er et maskinentreprenørfirma som tilbyr en rekke tjenester: Transport og masseforflytning, tomter og veier, vann og avløp, drenering, pigging av fjell og steinmurer og støttekanter.

Kundebasen består av både private og byggentreprenører, som har gitt en rekke store og små oppdrag rundt om i distriktet. Den moderne maskinparken og dyktige medarbeidere gir grunnlag for at de kan påta seg de fleste oppdrag.

Nå er de i full gang med et prosjekt for Jotun i Sandefjord.

– Dette er et stort prosjekt for oss hvor vi har fått en utenomhus-entreprise i forbindelse med bygging av nytt konsern- og FoU-senter. Prosjektet byr også på utfordringer siden det er mange aktører på byggeplassen. Men vi liker en utfordring, sier Jan Erik.

Svenn forteller at de utfører oppdrag for en rekke faste oppdragsgivere. De utfører også varierte oppdrag for privatpersoner, som inkluderer blant annet tomteutgravning, garasjer, tilbygg og vann og avløp.

– Når vi skal legge vann og avløp er det viktig at rørene ligger forsvarlig, med rette høyder og fall så vannet renner dit det skal. Vi sørger for at det ligger forsvarlig fra A til Å.

Tore Haraldstad & Co AS er sertifisert for utvendig sanitær, som dekker vann og avløp. Det innebærer at de kan gjøre alt fra graving, rørlegging og koble vann fra hovedledninger og inn til grunnmuren av bygget. Deretter overlates arbeidet til innvendig rørlegger.

Alt nødvendig papirarbeid sørger de også for at er på plass.

Christopher Svalestad Bjerksund viser gjerne frem arbeidsplassen sin: En 16-tonns Kobelco gravemaskin.

Ønsker å ivareta sitt gode navn og rykte

Selskapet har vært medlem av MEF siden 1980. Svenn har sittet i styret i MEF Vestfold samt OKAB i mange år. I tillegg er han sensor i prøvenemda for Vei- og anleggsfaget.

– Det er mange fordeler med medlemskapet i MEF. Her får vi avtaler som allerede er forhandlet frem, kurs og vi kan utveksle ideer og erfaringer med kolleger rundt om i distriktet og landet. Det er en flott måte å få innspill og fører til et godt samarbeid i bransjen, forklarer han.

Med så lang fartstid i bransjen har Tore Haraldstad & Co AS opparbeidet seg et godt navn og anerkjennelse. Tilbakemeldingene fra fornøyde kunder går på at de er effektive og har den rette kompetansen og erfaringen.

Svenn ønsker å trekke frem sine ansatte, som er grunnen til selskapets gode rykte.

– De er flinke, kompetente, hyggelig, opptrer ryddig og proft og yter gjerne det lille ekstra, forteller han fornøyd.

Kundeservice er også viktig. Det innebærer at de ansatte gjerne strekker seg litt lengre for å hjelpe kunden. Det kan være alt fra å fjerne en stubbe som har stått i veien for kunden i mange år eller flytte steiner. For kunden betyr det mye, men for gutta i Tore Haraldstad & Co AS er det ikke store jobben.

– I tillegg er vi flinke til å rydde opp etter oss. Det er viktig at det ser pent og ryddig ut når vi drar derfra, skyter Jan Erik inn.

For mange kan det virke voldsomt når man setter i gang med store maskiner og utstyr. Svenn er tydelig på at det er viktig å planlegge alle detaljer og fremgangsmåte med både oppdragsgivere og eventuelle naboer som blir påvirket.

Siden 1966 har Tore Haraldstad vært med på å bygge opp Tønsberg og omegn. Svenn, Jon, Jørn og resten av mannskapet skal videreføre graving og transport som Tore la grunnlaget for. Familiebedriften drives etter de samme prinsipper og med samme kvalitet som på 1960-tallet. I førerseter sitter erfarne maskinførere. De er stolte av å få være med på den lokale utbyggingen!   

Tore Haraldstad & Co AS

• Selskapet ble etablert av Tore Haraldstad i 1966. I dag er det andre generasjon som driver selskapet. 
• Vi er et maskinentreprenørfirma med base i Tønsberg.
• Våre tjenester inkluderer transport og masseforflytning, tomter og veier, vann og avløp, drenering, pigging av fjell og steinmurer og støttekanter.
• Vi er i dag 12 ansatte.
• Vi er medlem av MEF og godkjent lærebedrift. 

Del artikkelen på Facebook