Annonsørinnhold i samarbeid med R.O. Larsen Maskin AS

Hva er dette?

 
 

Vår spesialitet: Fleksibilitet!

Roy Ove Larsen er født og oppvokst med store maskiner. Allerede i ung alder var han fascinert av lastebiler og gravemaskiner. Naturlig nok valgte han å starte sitt eget anleggsfirma.

Annonsørinnhold i samarbeid med R.O. Larsen Maskin AS

R.O. Larsen Maskin AS

Roy Ove Larsen sitter i førerhuset på gravemaskinen og lemper store mengder med grus opp i lastebilen. Maskinen jobber iherdig og tonn etter tonn med masse skal flytte på for å plass til den lokale utbyggingen.

– Vi utfører alle former for grave- og grunnarbeider. Om vinteren er det snørydding og kosting. Vi tilbyr hagearbeid, vegetasjonsrydding av jordkanter og veikanter, siktrydding. Vi kan gi en ferdig pakke som kosting og trefelling i samarbeid med andre, sier Larsen.

Den muntre bergenseren er født og vokst opp i anleggsbransjen. Da han gikk ut av 9.klasse kunne han håndtere gravere og kjøre gravemaskin. Han utdannet seg til gravemaskinfører og startet som lærling i 1985. Da fagbrevet ble utdelt fire år senere, begynte han å jobbe fast i bransjen. Hele 35 år er det blitt. Han trives veldig godt og ser fram til å gå på jobb hver dag.

For 19 år siden lot han paraplyen bli igjen i Bergen og flyttet til Tønsberg. Ønsket om å starte for seg selv var stor og drømmen ble oppfylt da R.O. Larsen Maskin AS så dagens lys i 1998. 

- Jeg er oppvokst med en far som har jobbet i bransjen, og er andre generasjon. For meg er det moro å kunne videreføre arven, smiler Larsen. 

Roy Ove Larsen trives godt med store maskiner og med jobben!

Varierte arbeidsopdrag

Kundebasen består av alt fra kommunale virksomheter, bedrifter og private husstander.

Arbeidsdagen er variert og hektisk. Selskapet utfører en rekke arbeidsoppgaver for grunnarbeid, utenomhus og innenomhus, (kjellere, steinsplitting og hydraulisk sprenging).

Innenfor gravearbeid påtar de seg blant annet pigging og fjerning av fjell på utfordrende plasser, tomtegraving, drenering, planering, bygging av vei og gårdsplass, sanering av vann og kloakk, monterer minirenseanlegg og større om mindre minirenseanlegg for hustander, og tining av frosne vannrør.

Trenger du hjelp i hagen kan Larsen og hans mannskap hjelpe deg med kosting og feiing, trefelling, rydding, hekkeklipping, dreninger og isolering, fuktsikring av utvending kjellere med isolasjon som puster.

Om vinteren er maskinen i full gang med snørydding og håndmåking.

- Vi er opptatt av at arbeidsoppgavene blir faglig utført, enten det er en stor eller liten jobb. Da blir kunden fornøyd samt at overleveringen til andre håndverkere som skal utføre andre oppgaver går raskt og smertefritt. Så er vi veldig nøye på å rydde opp etter oss og holde orden, forteller Larsen.

R.O. Larsen er opptatt av at arbeid de utfører er godt dokumentert i henhold til sjekklister og bildedokumentasjon, samt produktdatablad på materiell som blir brukt. Det lages en detaljert dokumentasjonsmappe som beskriver hele prosessen. Denne overbringes kunden etter endt jobb. En slik dokumentasjonsmappe er verdifull både for senere vedlikehold og som dokumentasjon i forbindelse med taksering og salg. 

En vanlig arbeidsdag for R.O. Larsen Maskin AS

Dokumentasjon er din trygghet

I 2011 meldte Larsen bedriften inn i Boligmappa. Han var første entreprenør som gjorde dette. Boligmappa er eneste servicehefte for bolig som kan motta dokumentasjon direkte fra håndverkere. Dette heftet følger boligen ved et salg, som er en trygghet for både eier og fremtidige eiere av bolig.

– Jeg er nøye på å dokumentere alle jobber, og jeg må innrømme at det tar litt tid før jeg får flyttet fra min database til Boligmappa, så jeg henger dessverre litt etter med dette, sier Larsen.

Larsen har også en rekke kurs, godkjenninger og sertifikater å legge frem. Han er blant annet ADK sertifisert og kan legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser, samt montering av minirenseanlegg, utvending isolering, og utvending asbestsanering med mer, innen faget. Den drevne maskinføreren har også tatt Mellomleder- og Prosjektleder- skolen. I januar starter han på Bedriftslederskolen.

Det er med andre ord en travelt opptatt og fagutdannet mann som sitter bak spakene i R.O. Larsen Maskin AS.

Som maskinfører og graver er det aldri godt å vite hva som avdukes når de er ute på oppdrag. Larsen har vært med på å finne alt fra gammelt byggeavfall til gamle brygger fra 1640-tallet og høyspentkabler som ikke har vært markert på kartene.

Det fører til visse utfordringer innimellom, men er også et spennende innslag i hverdagen.

– Vi har en maskin med en spesiallaget kost på som faller godt i smak hos arkeologene. De er veldig glade i denne skuffen som gjør at vi kan bidra med å børste frem historiens gamle saker, smiler Larsen. 

 

Bedriftens slagord er "Vår spesialitet: Fleksibilitet". Dette gjenspeiler de mulighetene deres utstyr og kompetanse gir kundene. På gravemaskinen er det i tillegg til skuff og pigg et rikholdig utvalg av redskaper for natursteinsmuring, klipping av hekk, felling av trær og fresing av snø.

Utstyrsbilen inneholder blant annet utstyr og redskap til komprimering og rørleggerarbeid.

Kundegruppen inkluderer kommunale instanser, bedrifter og private. R.O. Larsen Maskin AS leies også inn som underleverandør av store og små entreprenører.

Både maskiner og Larsen er klare for nye oppdrag, sommer som vinter. De er for klare for å grave ut kjelleren, trefelling og klargjøringer av tomter. Med Larsen godt plassert bak spakene i førersetet. Det er her han trives aller best!  

R.O. Larsen Maskin AS

• R. O. Larsen Maskin er et maskinentreprenørfirma som fokuserer på kunnskap, kvalitet og fleksibilitet.

• Vi utfører gravearbeid for tomt og hage, isolering og dreneringer, fjerning av fjell, innenomhusarbeid samt snørydding.

• Firmaet er bygget på et solid, faglig fundament og 33 års erfaring i anleggsbransjen.

• Nye forskrifter og arbeidsmetoder tilegner vi oss gjennom kurs og konferanser innen vårt felt.

• Våre kunder er alt fra kommunale virksomheter, bedrifter og private husstander.

• Roy Ove Larsen er andre generasjon i anleggsbransjen. Han er utdannet gravemaskinfører og startet som lærling i 1986. Han er ADK sertifisert og kan legge både hovedledning og stikkledninger for vann og avløp og andre løsninger. 

Del artikkelen på Facebook