Annonsørinnhold i samarbeid med WSP Norge AS

Hva er dette?

 
 

Vi gjør deg til en bedre byggherre

Talen fra Gjermund Kaupang, som nå overtar roret på WSP-kontoret i Tønsberg etter Måns Davidson, er klar: - Vi trenger flere dyktige medarbeidere.

Annonsørinnhold i samarbeid med WSP Norge AS

WSP Norge AS

– Dette blir veldig spennende, og jeg gleder meg til å starte opp 1. september, sier den nye avdelingslederen i Tønsberg, Gjermund Kaupang.

Han har vært ansatt i WSP i Tønsberg siden 2014, og har allsidig erfaring fra bransjen. Kaupanger utdannet byggmester, har gått teknisk fagskole og har vært selvstendig næringsdrivende i fem år.

Måns Davidson, som var med på starte opp avdelingen i Tønsberg i 2011 og som har bygget opp miljøet til det det er i dag, er også klar for nye utfordringer. Han skal nå jobbe mer med nasjonale og lokale oppgaver i WSP.

WSP planlegger og utformer bærekraftige samfunn som er rustet for fremtiden. WSP bistår byggherrer og kunder i bygg- og anleggsbransjen med den kompetansen og ekspertisen de mangler.

– Her på kontoret pleier vi å si "Vi gjør deg til en bedre byggherre", fordi det i grunn oppsummerer veldig godt hva vi driver med. Vi har kompetanse til å ta hele utviklings- og byggherreansvaret om det er ønskelig. Dette inkluderer også prosjektledelse, sier Davidson.

Avdelingen i Tønsberg består av 16 medarbeidere, både kvinner og menn, med variert faglig bakgrunn, og er ikke redd for å la de unge slippe til. De har ansatt flere unge medarbeidere og studenter. På denne måten bygger de kompetanse for framtiden.

– Vi vil gjerne ha de unge og ferske med på laget. Det er nyttig og vi ser viktigheten av å løfte frem unge og de fremadstormende menneskene innenfor bransjen, sier Davidson. 

Gjermund Kaupang overtar nå som avdelingsleder for WSP Tønsberg

Søker nye medarbeidere

Selv om de fleste prosjektene til WSP krever en del erfaring fremhever både Davidson og Kaupang at det er viktig at også den yngre garde får slippe til.

– De ser ting med nye øyne, og så er de oppvokst i den digitale verden, som gir et fortrinn den eldre generasjonen kan dra nytte av, sier Kaupang.

Ved kontoret i Tønsberg er det også behov for å ansette flere prosjektlederressurser med solid bakgrunn, gjerne med lengre erfaring fra offentlig forvaltning eller offentlige prosjekter.

– Vi har bra tilgang på prosjekter, og ønsker derfor flere med på laget. Her er det fokus på at alle jobber sammen og spiller på ett lag. På denne måten oppnår vi det beste resultatet. Vi tar vare på hverandre, forteller Davidson.

Alle de ansatte på kontoret i Tønsberg er ansatt av Davidson selv.

– Det var stusselig å sitte alene på kontoret da jeg startet opp. Nå er det 15 flotte og kompetente mennesker rundt meg, sier han.

Den erfarne avdelingslederen bruker nettverket sitt for å finne de rette medarbeiderne, og tar gjerne en prat med dyktige bransjefolk som ønsker å bytte jobb.

- Stillingsannonser fungerer ikke for oss. Det har vi prøvd, og lagt vekk. Nettverk fungerer utmerket, og så kommer nye medarbeidere inn med sitt nettverk, sier Davidson. Han legger til at det er på denne måten du får dedikerte folk som er dyktige.

WSP satser også på å ha en blanding av kvinner og menn. I dag er det seks kvinner på kontoret, og de ønsker flere kvinnelige ansatte. Davidson og Kaupang mener at det har stor betydning både for resultater og trivsel.

– Hos oss har vi ikke tro på at én person alene kan løse et komplekst prosjekt. Vi setter sammen flere personer med unik fagkompetanse. Sammen gjør de en utmerket jobb. Etterspørselen på prosjektteam kontra enkeltstående prosjektleder er økende, sier Davidson.

- Vi har et produkt som vi litt fleipete kaller for "All-Inclusive", som betyr at vi kan levere alle prosjektroller, også SHA, ansvarlig søker, advokatbistand og økonomistyring, fortsetter han.

Når WSP bidrar med et prosjektteam, avgjør WSP selv hvem som deltar på prosjektet og setter sammen de ressursene som skal til for at kunden får dekket sitt behov, uten at kostnaden øker. Her er de flinke til å kombinere unge og eldre, mer erfarne. De unge bidrar med nytenkning og de eldre med erfaring og rutine. Prosjektteamet ledes av en prosjektleder, slik at kunden har én person å forholde seg til.  

Gjermund Kaupang og Måns Davidson (fra venstre) er på jakt etter nye medarbeidere

Lokalt, men landsdekkende

Kontoret i Tønsberg er sterkt involvert i mange store skoleprosjekter over hele landet. Disse strekker seg fra Båtsfjord og Alta i nord til Sande i Vestfold og Bamble i Telemark. Med en rekke landsdekkende prosjekter blir arbeidsdagen variert og spennende. Her er ingen dag lik, og medarbeiderne kombinerer reising, byggeplassmøter, befaringer og kontorarbeid.

– Selv om vi har prosjekter over hele landet, er vi opptatt av at vi skal ha en lokal arbeidsplass, med et godt miljø som det er godt å komme til. Og så har vi selvfølgelig mange oppdrag lokalt i tillegg, sier Kaupang.

I Tønsberg og Vestfold inkluderer noen av oppdragene den nye legevakta, DNB Farmannstorvet, Solkilen, Sandarhallen og Teie torv. Dette er interessante private prosjekter som WSP er involvert i.

– Vi fokuserer på at alle på kontoret deltar på et lag og ikke som enkeltindivider. Det avholdes en rekke kurs og faste kontormøter hvor vi utveksler erfaring og kunnskap. Vi har høy kompetanse innen de feltene vi jobber, sier Davidson.

Internt på kontoret er slagordet "Vi bryr oss mer enn profesjonelt". I dette ligger det at de ansatte ikke bare skal levere prosjektet til kunden, men også bry seg om kunden og prosjektet. De ønsker også at kunden skal lære hvordan man gjennomfører et prosjekt på en bedre måte.

Den stadig økende arbeidsmengden betyr at WSP Tønsberg har lykkes med strategien sin. De har et godt rykte og renomme, og får ofte tilbakemeldinger på at de er blitt anbefalt av tidligere og eksisterende kunder.

I 2011 satt Davidson alene på kontoret. Han bygde opp et kontor med kompetanse og erfaring. De ansatte blomstrer i et miljø som er sterkt både faglig og sosialt. Nå er Davidson klar til å ta steget videre mot nye utfordringer. Kaupang ser frem til å overta roret og styre WSP Tønsberg mot nye horisonter. 

WSP Norge AS

• WSP er et internasjonalt anerkjent rådgiverselskap med over 43 000 ansatte i mer enn 40 land. Vår fleksibilitet og tilgang på verdensomspennende kompetanse gjør at vi kan tilby skreddersydde løsninger og hjelpe kundene våre med å gjennomføre de mest komplekse prosjekter.

• Å handle lokalt betyr at vi er til stede i våre lokalsamfunn, og vi tilpasser oss kundene våre og de lokale markedene vi opererer i.

• Vi har også kompetanse på kontoret i Tønsberg til å ta hele utviklings- og byggherreansvaret (inkludert prosjektledelse) hvis det er ønskelig.

• Vår viktigste rolle i bygg- og anleggsprosjektene er å bistå med høy kompetanse i de roller som de ulike byggherrene/kundene ikke selv har ansatt eller leid inn.

• Vår enkle struktur og forretningsmodell gjør oss i stand til kontinuerlig å utvide vårt tjenestetilbud og vår geografiske rekkevidde.

• Vi er problemløsere som utvikler, forbedrer, moderniserer og utmerker oss. Vi stiller spørsmål, ser på komplekse problemstillinger fra forskjellige vinkler, følger med på utvikling og trender, og finner løsninger som kan bryte paradigmer.

• Vi omfavner endringer og er kompromissløst opptatt av å yte vårt aller beste, fordi våre løsninger er med på å forme morgendagens samfunn.

• Vi har ansatt unge medarbeidere og studenter for å bygge kompetanse for framtiden.

• Vi ønsker å ansette flere prosjektlederressurser med solid bakgrunn, gjerne med lengre erfaring fra offentlig forvaltning eller offentlige prosjekter.

Del artikkelen på Facebook