Annonsørinnhold i samarbeid med Backe Vestfold Telemark

Hva er dette?

 
 

Vi skaper byggverk for fremtiden

Backe er bygget på de samme verdiene som for 70 år siden, og er i dag en av de ledende leverandørene av entreprenørtjenester i Vestfold. De bygger for et bedre nærmiljø og ønsker seg flere kvinner med på laget!

Annonsørinnhold i samarbeid med Backe Vestfold Telemark

Backe Vestfold Telemark

Backe Vestfold Telemark er et fremtidsrettet selskap med gode, solide støttespillere over store deler av landet. Markedsområdet dekker Telemark og Vestfold samt deler av Buskerud.

På landsbasis tilhører de Backe Gruppen. Selskapet har en 70 år lang historie, som de akter å vedlikeholde.

I dag er de blant de ledende leverandørene av entreprenørtjenester i Vestfold og Telemark. De påtar seg oppdrag innenfor segmenter i byggebransjen som handler om å bygge litt større enn eneboliger.

– Vi bygger næringsliv, skoler og leilighetskomplekser, med ti eller flere, og større boligprosjekter, sier Are Berg, ettermarkedsansvarlig og KS-ansvarlig.

Selskapet har hovedkontor i Sandefjord, og staben teller i dag 75 ansatte, inkludert lærlinger. Én av disse er Marte Andreassen, som er ute og produserer.

– Vi er godt fornøyd med en kvinnelig lærling, og ønsker flere rekruttert inn i bransjen. Andelen kvinner er mer representativt i funksjonærlaget vårt med fem kvinnelige ansatte. Så ja, vi er åpne for å ta inn kvinner, sier Berg.

Hos Backe er det menneskene som utgjør forskjellen. De menneskelige ressursene betyr mye. Selskapet innehar en kompetanse og kapasitet innen prosjektledelse, prosjektering og produksjon som kommer både kunder og leverandører til gode.

Her velges de ansatte og leverandører som har en kompetanse til samspill.

Det er også gode muligheter for intern utvikling, med kurs og opplæring. Alle må gjennom de lovpålagte kursene, både funksjonærer og fagarbeidere.

Et 40 timer langt HMS-kurs er også inkludert.

Backe har et overordnet mål om å oppfylle 007-strategien som inkluderer null skader, null fravær på grunn av skader og 7 prosent dekning på tjenester.

– Dette er viktig for oss. Det er det vi jobber og strekker oss etter. Det er menneskene som utgjør forskjellen, fastslår Berg.

Entreprenøren har også en eget senter for kurs, Backeskolen, som sørger for at alle ansatte får de nødvendige kurs. Alle som må ha kurs og opplæring for å kunne utføre jobben sin, må innom Backeskolen i en eller annen form. I tillegg avholdes det lokal opplæring og sertifisering av verktøy på de lokale avdelingene.

På kontoret i Sandefjord er det to sertifiserte kursholdere. 

Morten Fireng (t.v.) og Marius Sandvik er stolt av å være en del av en av Norges ledende entreprenører i Vestfold og Telemark.

Rundt om i distriktet kan du se resultatet av Backes ekspertise innen byggebransjen. På Vestskogen i Ferder kommune samarbeider Backe med OBOS på et stort boligprosjekt som skal overleveres i begynnelsen av februar.

Jan Tore Bogen, prosjektleder i OBOS, er godt fornøyd med samarbeidet.

– Vi valgte Backe basert på viljen de har vist til samarbeid og gjennomføring av tidligere prosjekter. Deres kvalitetssikringer viser at de også foretar oppfølginger på byggeplassen. Så Backe scorer høyt på de tingene vi synes er viktige med høyt kundefokus og høyt kvalitetsfokus, fortsetter han.

I slutten av februar legger de også ut for salg 12 nye leiligheter hvor Backe er totalentreprenør. Dette som en følge av samarbeidet de to partene har hatt frem til nå.

Andre store prosjekter som Backe er involvert i nå inkluderer det nye hovedkontoret til Jotun i Sandefjord, nytt regionslager for Maxbo, mindre leilighetskomplekser for en privat utbygger og Razzle Dazzle ungdomsskole for Bamble kommune.

– Dette er et design- og build prosjekt hvor vi har gått inn og konkurrert på design, utforming og løsninger. Vi vant i konkurranse med andre store entreprenører. Nå har vi en samspillfase hvor vi sitter med byggherre, som er Bamble kommune, og utvikler prosjektet videre, sier Berg.

Byggingen iverksettes høsten 2019. Navnet razzle dazzle kommer fra utformingen av fasadeplatene som har paralleller med kamuflasjemønsteret som ble brukt under første verdenskrig i et forsøk på å forvirre fienden.

Her samarbeider Backe med Spin Arkiteker, som har designet bygget. 

Nikolai Torstein er i gang med arbeidsdagen.

Retter blikket mot digitalisering

Fornøyde kunder står høyt på listen, og det mangler ikke på positive tilbakemeldinger. R8, en privat utbygger i Skien, utnevnte Backe til årets leverandør. Prisen ble utdelt på R8s årskonferanse, og står høyt i kurs hos alle de ansatte i Backe.

Entreprenørens mål er å levere bygg til riktig tid i samsvar med kundens og myndighetens krav. De søker stadig forbedringer ved å følge med på den teknologiske utviklingen og byggeprosessen.

Nå retter de blikket mot digitalisering og rask utvikling av digitale verktøy for byggebransjen.

Backe har en lang og stolt historie. De har vært tro mot den lokale utviklingen, og har satser på kvalitetsbygg som varer og bidrar til et bedre nærmiljø.

Nå ser de frem til nye 70 år med utvikling – og ønsker nye og gamle kunder til å bli med på reisen. 

Backe Vestfold Telemark

• I Backe Vestfold Telemark er vi 75 kompetente ansatte.
• Som en av de ledende leverandørene av entreprenørtjenester i Vestfold og Telemark, er vi klare for oppdrag!
• Vår samlede kompetanse og kapasitet innen prosjektledelse, prosjektering og produksjon skal komme både kunder og leverandører til gode.
• Vi velger ansatte og leverandører som har kompetanse til samspill. Sammen med kunden løser vi behovet for å ivareta og skape merverdi fra idé til ferdig prosjekt.
• Vi har alltid fokus på byggets livsløp, det skal være et godt sted å være fra begynnelse til slutt.
• Vår dynamiske og kostnadseffektive organisasjon er spisset mot private næringskunder i bolig- og næringsbygg, samt offentlige formålsbygg.
• Våre prosjekter starter gjerne med en designløsning knyttet opp mot kundens investeringsramme.
• Vi bygger for å bidra til et bedre nærmiljø.

Del artikkelen på Facebook