Annonsørinnhold i samarbeid med Slagen Elektriske AS

Hva er dette?

 
 

Vi tar elektriske løsninger opp i høyden

For de ansatte i Slagen Elektriske starter dagen med felles frokost. Dermed er de klare til løse dagens arbeidsoppgaver, som gjerne utføres i høyden eller med å finne provisoriske løsninger for uttak av strøm.

Annonsørinnhold i samarbeid med Slagen Elektriske AS

Slagen Elektriske AS

Johnny Eriksen har alltid vært interessert i strøm og spenning. Han var ikke i tvil om hvilken vei han skulle gå da han skulle velge utdannelse. Det ble elektrikerlinjen først, og deretter Teknikeren for å bli installatør.

I 2007 bestemte Eriksen seg for å stå på egne ben, og Slagen Elektriske så dagens lys. I starten var han alene om driften, men da oppdragsmengden økte, måtte han gjøre det samme med arbeidsstaben. I dag er 8 ansatte, fordelt på 6 elektrikere og 2 deltidsansatte på kontoret.

– Vi er godkjent lærebedrift, og har en voksenlærling. Irene Østvang er på sitt siste år nå. I tillegg har vi utplasseringselever fra yrkesskolen en gang i uken. Rekruttering til bransjen er veldig viktig, sier Eriksen.

Han sitter også i styret i NELFO, og er opptatt av at bedrifter får tatt inn de lærlingene de trenger.

– Det er vanskelig å få arbeidskraft i bransjen. Alle vil ha ferdig utdannet elektrikere, men disse er jo stort sett i jobb. Derfor er rekruttering viktig. I denne bransjen er det stor sjanse for å få fast jobb etter endt læretid. De aller fleste installatører som har lærlinger, vil ha lærlingene videre etter fagprøven. Vi investerer jo mye i lærlingene, så vi ønsker at de fortsetter hos oss, fortsetter installatøren.

Irene Østvang er igang med sitt siste år som lærling.

Vi er der for alle i distriktet

Slagen Elektriske er store på byggestrøm, et midlertidig anlegg som brukes som en provisorisk løsning for uttak av strøm. Alle som skal opp med et nytt bygg trenger jo strøm inntil bygget er ferdig. Byggestrøm leveres i hele Skagerak sitt område. 

– Våre kunder betaler for leie av skap og strømmen de bruker. Strømmen kjøper jeg av Skagerak, og selger videre til kunden, forteller Eriksen.

Han legger til at de er raske med montering når bestillingen kommer. Alle er avhengige av strøm, så det er viktig at prosessen er effektiv slik at kunden får strøm snarest.

Bedriften påtar seg også el-jobber for private og næring. De har mange landbrukskunder og småbedrifter. Privatkunder er også en stor del av virksomheten. 

– Vi ønsker å være en seriøs lokal aktør som stiller opp for nærmiljøet, understreker Eriksen.

Noen ganger tar oppdragene dem også utenfor distriktet. Slagen Elektriske har et godt samarbeid med flere snekkere, hvor ett av oppdragene tok dem til Sylling, rett utenfor Drammen. Kunden var så fornøyd med arbeidet som ble utført at han ville anbefale Slagen Elektriske til alle.

Eriksen forteller at det jo er hyggelig med slike tilbakemeldinger, men at de primært ikke ønsket å påta seg oppdrag så langt utenfor Tønsberg. Men da kunden ringte for å få installert en varmepumpe, klarte ikke Eriksen å si nei.

– Målet vårt er jo at vi kan gi kunden en opplevelse som fører til at de ringer igjen. Det fungerte jo i dette tilfellet, smiler han. 

Henning Skedsmo har fokuset rettet mot dagens arbeidsoppgaver.

Med fokus på trivsel og sikkerhet

Slagen Elektriske har også døgnvakt. Selv når firmaet har stengt, rykker de gjerne ut for å bistå innbyggere i nød. I julen rykket de ut til to kloakktanker og bistod en fortvilet huseier som mistet strømmen på lille julaften.

Arbeidsdagen starter alltid med felles frokost. Deretter sendes elektrikerne ut på oppdrag – med nistepakke. Dermed er ikke Slagen Elektriske den elektrikeren som reiser av sted i lunsjen.

Eriksen forteller at de liker å gjøre noe for de ansatte, og at det viktig med sosialt samvær, også utenfor arbeidstiden. Da de feiret 10 års-jubileum reiste de til Dagali Hotell. Turen begynte med yoga, som slett ikke var forventet fra de ansattes side. Men de stilte opp og koste seg hele helgen.

Den drevne installatøren er ikke i tvil om at de ansatte setter pris på det lille ekstra, som igjen gjør at de gir noe tilbake til bedriften.

Foruten trivsel på arbeidsplassen har Eriksen også stort fokus på HMS. Alle sertifiseringer og lovpålagte kurs er på plass. Installatørene er nødt til å ha klatre- og nedfiringskurs for å få lov til å klatre opp og ned stolper og koble opp strøm.

De har også kurvbiler for lettere adkomst i stolper der det er bilvei. 

– Alle må ha nedfiringskurs en gang i året, hvor vi må opp i stolper og vise at vi kan redde hverandre. Det er også førstehjelpskurs, kurs for å kjøre liftene og naturligvis alle kurs for alt det elektriske vi må ha. Siste jeg ønsker er jo at noen skal falle ned eller bli skadet, sier Eriksen. 

For de ansatte i Slagen Elektriske tilbringes mye av arbeidsdagen oppe i høyden. Her er Lars Øyvind Syvertsen og Espen Rørås i gang med arbeidet.

Gode råd fra en dreven installatør

Etter så mange år i bransjen kommer han gjerne med noen råd og tips også. En elektriker er kvalifisert til å utføre jobber som omfatter elektrisitet – så ta kontakt med en installatør til å ta seg av jobben. 

Det er også en god idé å bytte innmaten i sikringsskapet. Setter du inn jordfeilbrytere, øker du sikkerheten i egen bolig.

Komfyren er en stor brannkilde i hjemmet. Nesten halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes komfyrbranner. Med en komfyrvakt slår komfyren seg av når det oppstår farlige situasjoner.

Eriksen forteller at komfyrvakt er i vinden, og Slagen Elektriske leverer og monterer mange rundt om i distriktet. Alle nye boliger har krav om komfyrvakt, og den drevne installatøren anbefaler at det monteres i alle bygninger. 

Slagen Elektriske er opptatt av å være en hyggelig elektriker. En elektriker som er til å stole på. De rykker gjerne ut når problemer oppstår. De bistår deg på bakken, i fjøset, på kjøkkenet, i butikken eller oppe i høyden. Uansett om du trenger en provisorisk eller permanent løsninger, stiller Slagen Elektriske opp – selv om de må forlate frokostbordet! 

Et velsmakende måltid og sosialt samvær er en god start på dagen! Henning Skedsmo (foran til venstre), Petter Therkelsen, Lars Øyvind Syvertsen og Magne Nålby.

Komfyrvakt

• Komfyrbranner står for nesten halvparten av brannvesenets utrykninger.
• Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger og hvis det legges opp ny kurs til komfyren.
• Det betyr at komfyrvakten skal være installert som en del av det faste elektriske anlegget. Kravet kom i 2010. Hvis kjøkkenet ditt er eldre enn dette bør du ettermontere komfyrvakt.
• Gasskomfyrer i dag har krav om flammevakt, som gjør at gassen stenger om flammen slokker. Det er ikke krav til komfyrvakt på samme måte som på elektriske komfyrer.
• Komfyrvakten består av en sensor og en strømavbryter, som enten er plassert bak komfyren eller i sikringsskapet. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utsløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.
• Komfyrvakter for fast tilkobling må monteres av en elektriker. Ofte kjøper du også slike komfyrvakter av elektrikeren, i forbindelse med monteringsjobben. Husk å be om dokumentasjon på at produktet oppfyller kravene i normen.
• Både barn, unge og eldre kan fort glemme å slå av komfyren. Komfyrvakt kan redde liv.

Kilde: Sikkerhverdag.no 

Slagen Elektriske AS

• Vi er en elektrikerbedrift som holder til på Tolvsrød.
• Vi tilbyr elektrikertjenester til private og næring.
• Vi er i dag 8 ansatte.
• Vi er godkjent lærebedrift.
• Selskapet ble startet i 2007.
• Vi ønsker å være din lokale installatør. 

Del artikkelen på Facebook