Live fra folkemøte om Teie-utbyggingen 30.mars kl 1800

SMS: TB TIPS til 2005 Telefon: 33 37 30 30 tips@tb.no Send video

Torsdag 30. Mars 2017

20:47

Møtet er slutt.

20:46

Tone Lind Jørgensen til politikerne: - Nå må dere vite hva dere skal stemme. En person har hittil kunnet bestemme. En person på vippen, det er ikke demokrati.

 

Bakgrunn: KrFs ene stemme representerer "halve befolkningen" på Nøtterøy ved å vippe i den ene eller andre retningen om byggesakene på Teie. KrFs Arne Aarsland sitter i Hovedutvalget for miljø og kommunalteknikk:

https://www.tb.no/notteroy/politikk/hoyre/krf-send-jonstang-sevik-og-sanness-andersen-til-fulehuk-og-be-dem-tenne-et-bal-nar-de-er-blitt-enige-om-teie/o/5-76-506051

20:42

Erling Okkenhaug: Dette kan bli ordførerens blomst i hatten, dette kan bli "Teie-modellen".

20:41

20:38

Spørsmål fra salen: Hvordan går vi videre?

20:37

Reidar Gotteberg (MDG): - Det som er i ferd med å skje nå er jeg i mot. Jeg tror på din gode vilje, ordfører.

Men allerede neste onsdag taes viktige avgjørelser. Håper dette ikke bare er ord, men at han vil gi oss denne "timeouten". Jonstang vet veldig godt hvilke avgjørelser det dreier seg om. Ordfører: - Utspillet er ditt, sier Gotteberg.

20:35

Jonstang: Fikk klargjøring alle utbyggerne på trekanttomta jobbe sammen. For å komme videre må de bli enige. Vi er tidlig i prosessen, kan få til noe som blir bra.

Alle får det ikke akkurat slik de vil. Vi har føringer i kommuneplanen og i reguleringsplaner. Mange ønsker å bo sentralt. Kan bli et godt senter for dem som bor der og dem som kommer på besøk.

Møteplasser, uterom. Takk for god informasjon.

20:32

Ordfører Roar Jonstang har bedt om ordet:

Dette gjør stort inntrykk. Det er viktig. Mandag skal jeg ha møte med oposisjonsleder og varaordfører og legge planer som er mer i tråd med signalene. Legge til rette for å bygge mer tre i offentlige bygg og private bygniner.

20:30

Bruker av Teie torv, bor på Duken: - Gi rom for folkelig engasjemet. Se Teie fra Grindløkken til veidelet. Jeg oppfordrer ordføreren til å si: "Jeg vil gi dere tid"

20:29

Jarle Lysberg: Barnefamilier har gjort betydelige investorer. Dette blir en fanesak. Vi er elleve personer i aksjonsgruppa. Vi er opptatt av hva Teie skal være i framtiden. Visste dere at det er tolv pågående reguleringsplaner i området?

I går hadde vi et dialogmøte med kommunen. Vi kommer forberedt og åpne, vi ble avspist med «Vi hører hva dere sier». Det er ingen dialog, sier Lysberg.

Dere politikere representerer oss, glem aldri det.

 

Applaus.

20:25

20:21

Lars Gleditch, har bodd midt på Teie i tretti år (viser til avisoppslag 29. mars i Tønsbergs Blad): - Det som er spesielt er at Bjørn Kåre Sevik i HMK ikke ser at dette ikke er en nabokrangel for Teie. Dette angår hele øya.

De som skal kjøpe eiendom i havebyen må vite hva de må forholde seg til, og utbyggerne må få vite hva de ikke kan foreta seg. Alt skal ikke se ut som stabbur. Det går an å bygge store byggninger som glir inn i stedets miljø. På bygg: arkitektenes navn burde stå på veggen til huset, det samme burde navnene på medlemmene i HMK.

Applaus.

20:16

Eleanor Schøning: Svenskene og finnen er råflinke på skog, her henger vi etter. Tre er moderne. Vi kan bygge så flott i tre

20:13

For meg er det umulig å stemme på det partiet jeg en gang var medlem av, sier tidligere Høyre-ordfører Bernt Johannessen.

Jeg har som kjent bare en stemme, men hvis mange tenker som meg kan det bli et interressant valg. Applaus i flere sekunder.

20:13

Tidligere Nøtterøy-ordfører Bernt Johannessen: - Forslaget er helt forkastelig. Med rette forkastet rådmannen innstillingen. Løper vi utbyggerens ærend, spør han.

De vil tjene flest mulig penger, men må holdes i ørene. Har de blitt holdt i ørene, spør Bent Johannessen.

Kulturell vandalisme. Det er mulig å bygge, men ta hensyn til nærområdet. 

20:08

Arne Sødal om Arenfeldts vei: Alltid feil å begynne å planlegge ved å ha fasiten først. Må se på Teie og tegne noe som passer inn. Hvem har sagt at utbygger skal ha 38 leiligeter, hvor kommer den føringen fra. Jeg mener Teie tåler 25 leiligheter på samme område. Dette er Sødals forslag

20:00

Erling Okkenhaug: - Når folk får delta er de mer engasjerte. Det skal være medvirkning for å skape Teie. Det er bedre business å skape noe som er bra.

Arne Sødal, arkitekt: - Poenget med plansmier er at det skal jobbes i en konsentrert periode. Kommer fram til en løsning som er forhandlet fram. Jobbes intenst i en uke.

Jobbe i 3d, så alle kan se helt konsentert hvordan det vil se ut.

Forpliktende politisk prosess med befolkningen, utbyggere og kommunen. Det føres referater som kan ettergås.

19:56

Erling Okkenhaug i samtale med Lars Kristian Bettum (til venstre) og Pål Egeland (til høyre) i Folksom.

19:53

Erling Okkenhaug informerte om plansmier: - Dagligvaregrosistene er byplanleggerne i Norrge. Makten er hos utbyggerne og kommer seg unna med det ved politikernes unnfallenhet. Man må passe på som en smed.

19:50

Per Arild Aasheim orienterte om bruk av tre ved bygging av store bygg. Viser eksempler på skolebygg som er laget i tre. – Alt kan lages i tre.

19:36

19:11

Pause i møtet. Her er noe av det vi har skrevet i haveby-debatten tidligere:

Nøtterøy-ordfører Roar Jonstang:

https://www.tb.no/nyheter/notteroy/kultur/det-er-klart-det-blir-enkelte-utfordringer-nar-vi-onsker-a-bygge-pa-teie/s/5-76-451863

 

Nøtterø haveby er Rødlista av Fortidsminneforeningen:

https://www.tb.no/nyheter/notteroy/kultur/teie-pa-rodlista-hagebyen-pa-eksklusiv-verneliste-sammen-med-noen-av-norges-viktigste-bygninger/s/5-76-491449

 

Disse villaene er rivingstruet på Teie:

https://www.tb.no/nyheter/notteroy/kultur/disse-villaene-kan-bli-jevnet-med-jorda/s/5-76-471088

 

Reportasje fra Færder høyres folkemøte 7. mars:

https://www.tb.no/nyheter/notteroy/arkitektur/vi-skal-bringe-teie-opp-pa-et-nyere-niva/s/5-76-488860

 

Tone Lind Jørgensen om Teie skole:

https://www.tb.no/nyheter/notteroy/skole/den-gamle-skolen-skal-rives-men-tone-haper-en-del-av-den-kan-fa-nytt-liv/s/5-76-443496

 

Unni Hansson (Frp):

https://www.tb.no/meninger/notteroy/politikk/unni-hanson-redd-for-at-aktivistene-kan-stoppe-hele-teie-utbyggingen/o/5-76-494119

 

Jon Sanness Andersen (Ap):

https://www.tb.no/meninger/notteroy/politikk/hoyre-og-frp-har-skylden-for-at-det-ikke-er-laget-en-helhetlig-plan-for-teie/o/5-76-504910

 

Jørn Magdahl (Felleslista):https://www.tb.no/meninger/notteroy/politikk/engasjementet-for-teie-virker/o/5-76-505883

 

19:08

19:07

 

Arkitekt Arne Sødal orienterer om andre steder i landet der det har vært utbygging.

18:59

18:58

Erling Okkenhaug: - Havebyen er det vi kaller humanistisk stedsutvikling i dag.

Erling Okkenhaug til venstre, arkitekt Arne Sødal til høyre.

18:53

18:52

Stedsaktivist Erling Okkenhaug: - Det har vært større bevegelse her enn i noen lokalaksjon jeg har opplevd noen sinne.

18:47

Birger Sevaldson om merkevare og merkevarebygging: Vi synes Tønsberg var en levende og spennende by, derfor flyttet vi dit. Vi tenkte på Brygga, ikke på Kaldnes da vi flyttet hit. Kaldnes jobber mot verdien til byen, Kaldnes ødelegger merkevaren til Tønsberg. I eiendomsbransjen er merkevare undervurdert.

18:44

Birger Sevaldson: - Det å være glad i et sted er en kompleks greie. Det består blant annet av det vi ser og historien. Egenart og verdien av å ha et eget uttrykk. Egenart er verdt mye, det er verdt mye penger.

18:39

Birger Sevaldson: - Det har vært altfor lite demokatri om arkitektur i Norge.

 

https://www.tb.no/meninger/arkitektur/tonsberg/etter-brann-ikke-noe-galt-med-kopiarkitektur/o/5-76-482932

18:37

Birger Sevaldson underviser i design ved Arkitekthøgskolen orienterer om kopiarkitektur. Viser eksempler fra byen Dredsen, som er bygget opp ved hjelp av rekonstruksjon.

18:34

Erling Okkenhaug og Birger Sevaldson

18:32

Tone Lind Jørgensen: - Vi har en følelse av at det må gå så veldig fort. Håper vi kan snu politikere og utbyggere til å forstå at dette er vinn-vinn.

18:31

Tone Lind Jørgensen: - Dette kan bli en port til øyparadiset. Lage dette til en grønn landsby hvor folk kan bo litt urbant. Lage en levende haveby. Vi må tenke tett og lavt og få liv mellom husene.

Vi må snu Titanic, nå føler vi at vi har klart å snu skipet, kanskje en grad.

Dette forslaget er tegnet av Idefagskolen for noen år siden. De opprinnelige husene er bevart, fortetting i mellom

18:30

Connie Didriksen: - Det som var typisk for havebyen var de store aksene, veiene laget buer etter kurvene i landskapet. Havebyen er sonedelt. Den er nærme vannet, nær den overordnete idéen: Det var viktig med sol og lys etter første verdenskrig. Folk skulle få det godt.

Veiene er viktig, og det grønne er viktig. Nå ødelegges gateløpene.

18:24

18:23

Connie Didriksen informerer om Nøtterø haveby som er området Teie i dag. - Statens vegvesen og Fylkeskommunen har kommet med innsigelser til planoppstart.

18:16

Tone Lind Jørgensen: - Fotavtrykket er stort ved bygging på Teie. Dette bærer galt av sted. Vi vil ha timeout, helhetlig plan og medvirkning. Det er det vi ber om.

18:13

Tone Lind Jørgensen: Vi ønsker oss timeout. Vi har ikke dårlig tid, det har vært 30 års ørkenvandring.

 

18:08

Tone Lind Jørgensen i aksjonsgruppa for Teie ønsker velkommen

17:54

17:52

Tone Lind Jørgensen, aksjonsgruppa for Teie:

17:52

17:52

Journalist Anne Charlotte Schjøll vil rapportere underveis fra møtet