Menneskesyn og politikk

Torsdag 13. september kl.19:00-20:30
Re bibliotek
Ramnes, ReÅpne kart
kart
Menneskesyn er hvordan vi ser på mennesket og hvilke verdier mennesket har. Det menneskesynet vi har, virker inn på hvordan vi forholder oss til og oppfører oss mot andre. Vårt menneskesyn påvirker de valgene vi tar. Vi setter ideologi og verdier høyest når vi går til valgurnene. Men hvordan tar vi stilling til de store spørsmålene? Skal vi lytte til ekspertene eller gå for det vi selv mener er riktig? Peter W. Moe, pensjonert lærer/skoleleder, nå frivillig i Røde Kors og Human-Etisk Forbund, holder foredrag med temaer som berører filosofi og religion.