Minneord over Tove Hansen

Tove Hansen døde brått etter kort tids sykeleie. Hun kom inn i styret i Hvasser og Brøtsø Historieforening i 2004, og var kasserer fram til hun døde. Regnskapene hennes var alltid i skjønneste orden, noe som ble bekreftet i revisjonsberetningene på hvert eneste årsmøte. Tove var et ja-menneske. Hun påtok seg også en rekke andre oppgaver i foreningen. Noe av det mest synlige var kanskje hennes ryddige og viktige arbeid med fotoregistrering med tekstinformasjon, som hun la inn i foreningens fotodatabase til glede for alle besøkende på foreningens museum. Tove hadde stor arbeidskapasitet og hadde alltid god oversikt over foreningens virksomhet. Hun var samvittighetsfull og vi kunne stole på henne når hun påtok seg en oppgave. Tove var klok og reflektert. Vi opplevde alltid at hun var hjelpsom, lyttende og inkluderende. Tove var et utpreget foreningsmenneske. Hun var engasjert i flere foreninger, og vi har vært heldige som har fått glede av henne i vår virksomhet. Det er tungt å miste Tove. Hun har satt spor etter seg og vil bli savnet av mange. Våre tanker går nå til Terje og familien som skal leve videre uten henne. Bente Heilo, leder i Hvasser og Brøtsø Historieforening

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Ragnhild Vea
Minneord over Ragnhild Vea
Minneord over Greta Synnøve Fossnes
Minneord over Greta Synnøve Fossnes
Minneord over Grethe Emilie Holta
Minneord over Grethe Emilie Holta
Minneord over Liv Corneliussen
Minneord over Liv Corneliussen
Minneord over Kåre Skjelland
Minneord over Kåre Skjelland
Minneord over Torill Marie Jordbrek
Minneord over Torill Marie Jordbrek
Minneord over Ole Johan Carlsen
Minneord over Ole Johan Carlsen
Minneord over May Liss Johansen
Minneord over May Liss Johansen
Minneord over Birgitte Faltin
Minneord over Birgitte Faltin
Minneord over Ole Georg Børstad (Goggen)
Minneord over Ole Georg Børstad (Goggen)
Minneord over Tove Hansen
Minneord over Tove Hansen
Minneord over Elin Gåsø Dahl
Minneord over Elin Gåsø Dahl