Minneord over Grethe Emilie Holta

En trofast kjær venninne gjennom mer enn 70 år er fysisk borte for alltid, men vil allikevel være usynlig tilstede i vår venneatmosfære. Enkelte av de gode minnene fra barne og ungdomsårene er uforglemmelig spikret fast. Likeledes fortsatt etter vi dro våre ektefeller med i koselige sammenhenger. Det være seg bursdager , turer o.l. Vi vil alltid minnes ditt gode humør, på gagns mot , optimisme ,omtanke, redelighet og viljestyrke. Du var moderne i tankegangen ,fremtidsrettet, veldig sportinteressert og godhjertet ,spesielt med tanke på de svake i vårt og andres samfunn. Din trofasthet og hjelp til din kjære Frank , senere ektefelle som ble rammet av polio med varig alvorlig lammelse i ung alder, sviktet aldri. Du våket natt etter natt mens han lå i jernlunge på sykehuset og stilte trofast opp på jobb dagene derpå. Du tok lappen , for å kunne besøke Frank i hans rekonvalesens opphold over år i Skien. Etter hans hjemkomst var du tilnærmet hans uerstattelige hjelper, daglig, både før og etter inngått ekteskap inntil hans bortgang på slutten av nittitallet. Etter deres botid over mange og tretti år med jobber i Setesdalen, tok du med deg Franks urne og flyttet tilbake til ditt fødested i Slagen, i det nye århundret. Nærheten til deg ble for oss venninner forsterket på mange områder og savnet etter deg nå blir for flere av oss daglig preget. Slik er livet. Din kamp mot kreften er nå over og de store smertene er borte .Sårt at den ikke engang unte deg den siste julen som du skulle feiret i sammen med dine kjære, som du gledet deg slik til. Kjære Grethe takk for alt , vi savner deg! Vi lyser fred over ditt minne ! Fra Gudny,Rigmor,Else ,Eva og Grethe.

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Ragnhild Vea
Minneord over Ragnhild Vea
Minneord over Greta Synnøve Fossnes
Minneord over Greta Synnøve Fossnes
Minneord over Grethe Emilie Holta
Minneord over Grethe Emilie Holta
Minneord over Liv Corneliussen
Minneord over Liv Corneliussen
Minneord over Kåre Skjelland
Minneord over Kåre Skjelland
Minneord over Torill Marie Jordbrek
Minneord over Torill Marie Jordbrek
Minneord over Ole Johan Carlsen
Minneord over Ole Johan Carlsen
Minneord over May Liss Johansen
Minneord over May Liss Johansen
Minneord over Birgitte Faltin
Minneord over Birgitte Faltin
Minneord over Ole Georg Børstad (Goggen)
Minneord over Ole Georg Børstad (Goggen)
Minneord over Tove Hansen
Minneord over Tove Hansen
Minneord over Elin Gåsø Dahl
Minneord over Elin Gåsø Dahl