Gå til sidens hovedinnhold

Vold mot eldre er uakseptabelt!

En trygg og verdig alderdom er selve stempelet på et godt og velfungerende samfunn å leve i , for alle. Vi kan ikke akseptere at eldre i Norge utsettes for fysisk vold , psykisk vold eller omsorgsvikt

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vold mot eldre er et problem , det kan foregå i familien , på institusjoner , i de hjemmebaserte tjenestene eller i andre omsorgstilbud. Dersom volden foregår i offerets eget hjem, utøvet av en eller flere som står offeret nær, skaper dette ekstra utrygghet. Den psykiske skaden kan ofte oppleves verre enn den fysiske. På politiets hjemmesider kan vi lese at mellom sju og ni prosent av eldre som bor hjemme har blitt utsatt for overgrep og vold.

Vold og omsorgsvikt kan ha mange ansikt og er ikke alltid lett å avdekke. Det er derfor avgjørende at alle ansatte innen omsorg og helse tar ansvar og ivaretar svake og ressurssvake eldre.

Markér 15. juni!

FN vedtok i 2011 å innstifte 15. juni som en internasjonal dag mot vold og overgrep mot eldre. FN påpeker at eldre verden over utsettes for fysiske, psykiske og følelsesmessige overgrep også her i Norge !

Pensjonistutvalget i Fagforbundet region Tønsberg utfordrer kommunestyret i Tønsberg til å utarbeide en handlingsplan mot vold og omsorgssvikt mot eldre.

Tønsberg Eldreråd behandlet 31. mai oppropet om en markeringsdag mot vold og omsorgsvikt mot eldre , nasjonalt og internasjonalt og fattet enst. følgende vedtak :

* Tønsberg Eldreråd støtter 15 juni som nasjonal og internasjonal markeringsdag mot vold og omsorgsvikt av eldre.

* Tønsberg Eldreråd ber kommunen utarbeide en handlingsplan mot vold og omsorgsvikt av eldre.

Kommentarer til denne saken