Der forsvant min siste lille rest av respekt og tiltro til politikere og at de er valgt for i hovedsak å ivareta landet og dets innbyggere, for her kommer utlandet først. Særlig Senterpartiet har feila totalt, de som lovet å ivareta og se hele landet, nå ser de ikke lenger enn økte inntekter og å rasere natur for enda større inntekter.

FN har kommet med en rapport om at noe av det viktigste vi må gjøre er å ivareta mangfoldet i naturen for at jorden skal bestå. «Våre» politikere ønsker å endre habitatene rundt i naturen i store mengder. Hvordan vil det gå med livssyklusen i naturen når den ødelegges fra den minste levende skapning og oppover der hvor alle er avhengige av hverandre for å leve?

Og for ca. et år siden stod en leder/forsker i Norges vassdrags- og energidirektorat (husker ikke navnet) og bekreftet at det måtte ca. 40 vindmøller til for å produsere like mye strøm som en stor vannturbin. Allikevel sier politikerne nei til ordninger som kan føre til oppgraderinger av vannkraftverkene slik at de kan øke produksjonen drastisk.

Nei da, politikerne skal bare sope inn uten særlig omtanke for pensjonister, uføre, arbeidsledige, syke og andre som av ulike grunner sliter, for de er tydeligvis ikke vanlige folk heller, og har ikke rett til et liv med litt verdighet.

Jeg er glad jeg ikke er ung i Norge med den fremtiden jeg ser.