(Vestviken 24)

Pilene i Norge peker oppover. Etter noen tøffe år der 50.000 nordmenn mistet jobben som følge av oljeprisfallet har arbeidsledigheten nå sunket dramatisk, og er nå på nivå med slik den var før oljekrisa.

Torsdag la SSB fram sine prognoser for norsk økonomi. Men selv om framtiden ser lysere ut med bedre tider for norsk økonomi, anslår SSB at nedgangen i arbeidsledigheten kommer til å flate ut.

Arbeidskraft og ledighet

– Vi sier at ledigheten flater ut samtidig som etterspørselen etter arbeidskraft er veldig stor. Grunnen til at ledigheten nå flater ut er at det er veldig mange flere som melder seg inn i arbeidsmarkedet. Det er et brudd med en trend vi har sett over lang tid, sier von Brasch til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

De siste årene har det ikke bare vært arbeidsledigheten, men også sysselsettingen som har bekymret mange. Forskjellen på de to er at for å være arbeidsledig må du være frisk og søke deg en jobb. De siste årene har vi derimot sett at mange har falt helt ut av arbeidslivet som følge av for eksempel sykdom.

Det er denne trenden som nå snur.

– Grunnen til det er dels at konjunkturene de siste årene har trukket yrkesdeltakelsen ned, og dels alderssammensetningen, nemlig at vi blir flere eldre. Eldre har lavere yrkesdeltakelse. Den effekten vil bli mye mer moderat framover. Når vi da er inne i en konjunkturoppgang, vil yrkesdeltakelsen ta seg opp. Flere får seg jobb, men samtidig er det flere som melder seg på i arbeidsmarkedet. Det gjør at arbeidsledigheten ikke faller så mye framover, sier SSB-forskeren.

LES OGSÅ: Norlandia i nye lokaler: – Verdifullt supplement til det offentlige helsetilbudet (+)

Skjør oppgang

Hovedtallene fra SSB torsdag viser at pilene peker oppover for norsk økonomi etter flere tøffe år. Men oppgangen er skjør. Små endringer i for eksempel oljeprisen vil gjøre at vi faller tilbake i nedgangstider igjen.

Og SSB har nedjustert forventningene noe denne gangen sammenliknet med hva de trodde tidligere i år.

– Vi har nedjustert det et knepp, spesielt i 2018. Det skyldes i hovedsak at veksten i Europa har gått noe ned, men også oljeinvesteringene i inneværende år er tatt noe ned fordi oljeselskapene melder om at de har forskjøvet noen av sine planer. Men det har ikke forrykket det generelle bildet om at pilene peker oppover og at vi er i en konjunkturoppgang. Vi snakker her om desimaler, sier von Brasch. (ANB)