Sandefjord-firma bøtelagt med over seks millioner kroner: – Vi stiller oss undrende til framgangsmåten

Forsvarsbygg bøtelegger Byggmester Strand AS for «mislighold av lønns- og arbeidsvilkår». Byggmesterfirmaet godtar ikke boten.