Havnefogden i Horten har fått nok: – Hvis myndighetene hadde gjort jobben sin, hadde vi ikke trengt dette

Kommunen og Horten havnevesen har sett seg lei på at ingen gjør noe for å stoppe det de anser som ulovlig persontrafikk mellom ferjeleiet og Sandefjord lufthavn, Torp.