Gå til sidens hovedinnhold

Tre ansatte dømt til fengsel etter storbrann

Artikkelen er over 4 år gammel

Tre ansatte ved gjenvinningsbedriften Revac på Linnestad i Re er dømt til fengsel for grove brudd på forurensningsloven, melder NRK.

(Vestviken 24)

Nordre Vestfold tingrett har dømt daglig leder til fengsel i 90 dager og to andre ansatte til 60 dagers fengsel. Bedriften må også betale 2,8 millioner kroner i bot.

– Dommen er feil

Advokaten til de tre Revac-ansatte, Morten Hugo Berger, mener at dommen er feil.

– Sånn vi leser dommen er det åpenbare feil i den. Det foreligger ingen brudd på utslippstillatelsen og vi forstår ikke at de kan bli dømt. Sett fra et juridisk ståsted er denne dommen fullstendig ensidig, sier han til NRK.

Det er ikke avgjort om dommen blir anket, men de tre har tatt betenkningstid, sier advokaten.

Dommen er noe mildere enn aktors påstand. Aktor la ned påstand om 120 dagers fengsel for daglig leder og 90 dager for de to andre ansatte.

1.250 tonn farlig avfall

Det var 21. juli 2014 at det begynte å brenne i en haug med mer enn 1.250 tonn plast og annet farlig avfall ved Revacs gjenvinningsanlegg i Re. 

I tillegg til farlige miljøgiftutslipp til lufta førte den til miljøskader på både jord og vann.

Politietterforskningen har i ettertid påvist at miljøutslippene fra brannen gjorde at 1.560 kilo død fisk måtte plukkes opp, og at ukjente mengder forsvant i dypet på Byfjorden og Vestfjorden i Tønsberg.

De var ført dit etter at avrenningen fra slokkevannet og skummet hadde fulgt Aulivassdraget til utløpet ved Jarlsberg Travbane, og på veien gjort store miljøskader på Bjunebekken, Storelva, bunnforholdene og grunnvannsforekomster med drikkevannsbrønner langs Aulielva.

Alvorlig luftforurensning

Forurensningene til lufta var også store og alvorlige da rundt 140 tonn plast, metaller og batterier brant. Tungmetaller som kvikksølv, kadmium, bly og andre miljøgifter gikk først ut i lufta før de falt ned over kornjordene og bosettingene i nærområdet.

Ifølge tiltalen fra Økokrim ble skadene så omfattende fordi de tre tiltalte mennene i 39- til 43-årsalderen ikke hadde fulgt vilkårene de var gitt i forurensningstillatelsen fra Fylkesmannen i Vestfold.