Vil ta jussen ut til folket: – Mange ser behovet for å gjøre noe med egen eller familiens situasjon

På kursene de holder, ser de tre advokatene at det er stor interesse for familie- og arverett. Derfor startet de en podkast.