(Vestviken 24)

I Kystverkets handlingsprogram for 2018 til 2029, som i disse dager er ute på høring, heter det i den forbindelse at Kystverkets innendørs testsenter må videreutvikles og ha moderne fasiliteter som bidrar til nyskaping og kvalitetssikring.

Spesielt utfordrende

– Utendørs må det være tilgang på egnet område hvor utstyr kan utprøves og verifiseres, ved alle værforhold og årstider. Det planlegges bygging av en ny hall i tilknytning til eksisterende testanlegg. Ny hall skal bestå av et mindre basseng blant annet med strand, der arktisk klima kan simuleres.

I en pressemelding skriver beredskapsdirektør Johan Marius Ly atKystverket har et nasjonalt ansvar for å videreutvikle og samordne beredskap mot akutt forurensning på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Kontinuerlig videreutvikling av beredskapen i samarbeid med alle relevante private, kommunale og statlige aktører er en sentral del av den nasjonale oljevernberedskapen.

– Oljevernberedskap i arktiske farvann rundt Svalbard og Jan Mayen er spesielt utfordrende på grunn av sårbart miljø, is på sjø og strender, lange avstander med mer. Dette gjør at mange av de metodene som benyttes på fastlandet er mindre egnet i Arktis.

Tetter kunnskapshull

Derfor jobber Kystverket, sammen med nasjonale og internasjonale aktører, for å tette kunnskapshull knyttet til oljevernberedskapen.

Det er begrensede metoder som per i dag er egnet til å håndtere større oljeutslipp i Arktis, spesielt i helt eller delvis islagte farvann. Ny kunnskap vil gi bedre grunnlag for å iverksette de rette tiltakene, skaffe det rette utstyret og trene mannskaper i riktige metoder, heter det i pressemeldingen.

Sammen med Miljø- og oljevernsenter i Lofoten/ Vesterålen, som er under etablering, feltforsøk og øvingsaktiviteter for oljevern i kaldt klima i regi av Norges brannskole vil utvidelsen i Horten bidra til å styrke norsk arktisk oljevernberedskap.

Lokal oljevernkompetanse, tilstedeværelse og kapasitet blant annet fra fiskeflåten gjennom beredskapsavtaler med oljeindustrien (NOFO) og Kystverket, fra kommunale etater og private virksomheter langs hele norskekysten, vil alltid være styrken i beredskapen, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i pressemeldingen.