Denne butikksjefen tror «gammeldags» butikkdrift er tingen. Han har ingen planer om å installere selvbetjeningskasser

Denne butikksjefen har ingen bråhast med å installere selvbetjeningskasser.