Flest er arbeidsledige i Horten og Tønsberg

Færre er arbeidsledige i Vestfold, men fortsatt er ledigheten i Vestfold den nest høyeste i landet.