Stor nedgang i overskuddet for bedriftene: – Utviklingen i Vestfold er virkelig ikke bra

Omstningen i Vestfold-bedriftene går ned. I tillegg ligger vi under landsgjennomsnittet.