(Vestviken 24)

Det skriver Dagens Næringsliv. Totalt fikk 500 ansatte fikk beskjed mandag formiddag at de mister jobben, bekrefter administrerende direktør Hege Stenmarck.

– Nedbemanningen skyldes at konkurransen i postmarkedet er satt ut av spill fordi Posten ikke vil dele sonenøkler til postkasser, sier Stenmarck til Dagens Næringsliv.

På Norposts avdeling på Borgeskogen jobber det i dag rundt 80 personer. Stenmarck bekrefter overfor Vestviken24 at halvparten av disse nå er sagt opp.

– Borgeskogen blir berørt på lik linje med de andre avdelingene. Vi må redusere fra to til én distribusjonsrunde og må derfor si opp halvparten. Det betyr at det er rundt 40 som må gå på Borgeskogen, sier Stenmarck til Vestviken24.no.

Postens monopol på distribusjon av brev og småpakker ble opphevet 1. januar i år. Sonenøkler er universalnøkler som gir tilgang til postkasseanlegg i låste bygårder i bestemte områder.

Tilbakeviser beskyldningene

Men Posten stiller seg undrende til beskyldningen om at det er årsaken til nedbemanningen i Norpost.

– Jeg stiller meg sterkt undrende til hvordan sonenøkler plutselig skal være årsaken til oppsigelser hos Norpost. De har konkurrert med Posten om levering av post i 30 år, blant annet brev og blad som veier over 50 gram, sier konserndirektør for kommunikasjon, Elisabeth H. Gjølme i Posten Norge, i en pressemelding.

I april krevde Samferdselsdepartementet at Posten ga fra seg disse nøklene, men forskriftsendringen har foreløpig ikke kommet. Posten sier at de har gjort det de kan for å finne en løsning, men at de ikke kan levere ut nøklene, som er postmottakernes eiendom, uten «et tilstrekkelig rettslig grunnlag».

– Vi har stilt opp på alle måter for å bidra til avklaring på dette spørsmålet. Saken ligger nå hos myndighetene, og jeg oppfatter det som urimelig å hevde at vi hindrer konkurranse i postmarkedet. Posten Norge er betrodd et stort ansvar på vegne av postmottakerne, og vi er avhengig av at alle juridiske, økonomiske og praktiske aspekter er avklart, sier Gjølme.

Omsatte for 213 millioner

Før oppsigelsen hadde Norpost rundt 900 ansatte. I fjor omsatte de for 213 millioner kroner.

– Vi bygger ned for å bygge opp igjen og gjør det vi kan for å overleve. Dersom vi får tilgang til nøklene vil vi bygge opp igjen, sier Stenmarck.